Warsztaty projektowania herbów
 

 


8 marca 2010 roku w szkole w Pysznicy odbyły się warsztaty projektowania herbów. Zostały one zorganizowane w ramach objazdowych warsztatów plastycznych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Uczestniczyli w nich uczniowie koła historycznego z klas V. Poznawali oni w ciągu ostatnich 2 miesięcy różne aspekty życia rycerzy. Teraz mieli się dowiedzieć jakie znaczenie miały w tamtych czasach znaki rodowe. W pierwszej części zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą najbardziej znanych polskich rodów rycerskich. Dowiedzieli się, jakie są najważniejsze elementy herbu. Mieli również okazję zapoznania się z historią powstania znaków rycerskich, znaczeniem używanych barw, sposobami podziału tarczy. Obejrzeli też herby miast, organizacji kupieckich i inne. W dalszej części warsztatowej uczestnicy samodzielnie wykonali swój herb. Malowali na całej tarczy lub dzielili ją na części. Niektórzy z nich wymyślali własne symbole, inni używali poznanych elementów historycznych. Zwieńczeniem zajęć była wystawa prezentująca stworzone herby.

Anna Kuligowska


 Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar