Aktualności
  02. 12. 2010r.


 


  X Jubileuszowy Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży "Wy jesteście nadzieją świata".

   2 XII 2010 r. w Zespole Szkół w Pysznicy odbył się finał X Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. W tegorocznych zmaganiach artystycznych swój twórczy dorobek zaprezentowali uczniowie z 39 szkół z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz ze Słowacji. Twórcze wypowiedzi zainspirowane przesłaniem Jana Pawła II „Wy jesteście nadzieją świata…” wyrażały młodzieńcze marzenia dotyczące nieustannego wielopokoleniowego dzieła – zmiany oblicza Tej Ziemi.
   Honorowy patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.
   Od 10 lat przegląd jest płaszczyzną wymiany doświadczeń w zakresie pracy z Patronem edukacji artystycznej i kulturalnej, a także ciekawą formą oddziaływań wychowawczych związanych z wybranym hasłem przewodnim przeglądu. Każdego roku pretekstem do twórczych przemyśleń było inne hasło zaczerpnięte z nauk Jana Pawła II:
2001r. Jest takie miejsce na ziemi
2002r. Najbliżej są słowa dziecka, na których cisza się wzbija- mamo, mamo…
2003r. Poezja jest pieśnią serca kochającego Boga i człowieka
2004r. Jan Paweł II –pielgrzym pokoju
2005r. Aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna
2006r. Ojczyzna to…
2007r. Nie lękajcie się
2008r. W olność niejedno ma imię
2009r. Barwy ziemi ojczystej

 


 
 
 
 

   W montażu słowno-muzyczny, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkól w Pysznicy zaprezentowane zostały dokonania poszczególnych przeglądów oraz  przemyślenia dotyczące pracy na przestrzeni dziesięciolecia. Klimat konkursów przypomniała recytacja nagrodzonych wierszy w latach 2005-2009. Całość uświetnił występ chóru szkolnego i utalentowanych absolwentek szkoły. Barwnym akcentem uroczystości były tańce ludowe, które stanowią nieodłączny element corocznych uroczystości.
   Twórczy dorobek młodych artystów został zaprezentowany na retrospektywnej wystawie prac plastycznych, na której wyeksponowano prace nagrodzone w X Przeglądzie Twórczości oraz wybrane prace nagrodzone w konkursach w latach 2001-2009.
   Staraniem dyrektora szkoły wydano Antologię prac plastycznych i literackich. Jubileuszowa antologia to zbiór twórczych zmagań dzieci i młodzieży na przestrzeni 10 lat. To także dowód otwartości młodzieńczych serc i umysłów na potrzebę kreowania osobistych przemyśleń wyrażanych poetycką przenośnią, linią i barwą, które dotyczą odpowiedzialności za rozwój człowieka oraz za dziś i jutro ojczystej ziemi. Antologia sfinansowana została ze środków Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, które pozyskane zostały w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny”.

   Cała uroczystość mogła być zorganizowana dzięki licznym sponsorom, którzy wspierają nas już od dziesięciu lat.