Aktualności
  01. 09. 2010r.
Otwarcie nowego obiektu szkolnego
   


 
 
 
 

1 września w Zespole Szkół w Pysznicy odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 połączona z otwarciem nowego obiektu szkolnego, nadaniem imienia Jana Pawła II Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy, poświęceniem popiersia Jana Pawła II oraz sztandaru. Mszę Świętą w Kościele Parafialnym w Pysznicy w intencji społeczności szkolnej odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz - Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, który wygłosił piękną homilię, a także poświęcił sztandar szkoły.
Dalszy ciąg oficjalnych uroczystości przebiegał w szkole. Ceremonia otwarciem nowego obiektu szkolnego rozpoczęła się o godz.10.30. Oprócz społeczności szkolnej, rodziców, mieszkańców Pysznicy w uroczystościach wzięli udział znamienici goście: Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Poseł na Sejm RP Antoni Błądek, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Sekretarz Województwa Podkarpackiego Maria Ragan, Starosta Stalowowolski Wiesław Siembida, Wicestarosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca, Ks. Jan Kłak Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy, Burmistrz Miasta i Gminy Ulanów, Wójtowie gmin powiatu stalowowolskiego, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Gminy Pysznica, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Zofia Igras, dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy jednostek administracyjnych z terenu Gminy Pysznica, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Jana Pawła II, emerytowani dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele pysznickiej szkoły, projektant Zbigniew Konopka, główny wykonawca właściciel firmy Stalprzem Sp. zo.o. Marian Dejwór, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru, właściciele firm współpracujących z głównym wykonawcą, Stanisław Popek artysta rzeźbiarz – twórca tablicy upamiętniającej nadanie imienia Jana Pawła II szkole podstawowej, Szczepan Siudak artysta rzeźbiarz- twórca popiersia Jana Pawła II, właściciele, prezesi i dyrektorzy firm oraz osoby prywatne, które pomogły w realizacji naszego marzenia - wykonania sztandaru i popiersia Jana Pawła II, a także inni zacni goście, którzy od wielu lat wspierają nasze działania w zakresie Pracy z Patronem, przedstawiciele Rady Rodziców, Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy.
Uroczystości rozpoczęła ceremonia odsłonięcia popiersia Jana Pawła II przed frontonem szkoły. Popiersie poświęcił J.E. Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W dalszej części nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego. Zaszczytu przecięcia pamiątkowej wstęgi dostąpili: Biskup Sandomierski J.E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Poseł na Sejm RP Antoni Błądek, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy Ks. Jan Kłak, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca, Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy Władysław Szpunar, Dyrektor Szkoły Podstawowej w latach1984-1999 i Zespołu Szkół w Pysznicy w latach 1999-2003 Ludwika Błażejowicz, Przewodniczący Rady Rodziców i Prezes Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy Janusz Sudoł, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Madej. Aktu przekazania budynku społeczności szkolnej dokonał Wójt Gminy Pysznica wręczając dyrektorowi szkoły okazałych rozmiarów symboliczny klucz.
W nowej hali sportowej dzieci i młodzież oraz absolwenci szkoły przywitali gości częścią artystyczna, która była okazją do przybliżenia sylwetki Jana Pawła II-przewodnika młodzieży. W programie słowno-muzycznym zostały zawarte przesłania Ojca Świętego wyznaczające drogę ku wolność, miłość, przyjaźni, godności człowieka i przebaczaniu. Uczniowie słowem i pieśnią zadeklarowali przywiązanie do tych wartości. Program swoimi występami ubarwili młodzi tancerze ubrani w piękne stroje ludowe. Po części artystycznej przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca odczytał Uchwałę Nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II, po czym Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk wręczył na ręce dyrektora szkoły Władysława Szpunara Akt Nadania Imienia. Odtąd obie szkoły-podstawowa i gimnazjum noszą to zaszczytne imię. Szczególnie uroczyście i podniośle przebiegał ceremoniał przekazania sztandaru. Po ślubowaniu uczniów nastąpiło symboliczne wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru, dodatkowo 100 gwoździ okolicznościowych zostało złożonych do pucharu. Goście w tym uroczystym dniu ofiarowali społeczności szkolnej prezenty. Jednym z nich był tradycyjny szkolny dzwonek, wręczony przez marszałka Zygmunta Cholewińskiego. Jego donośny dźwięk symbolicznie otworzył nowy rok szkolny 2010/2011.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście otrzymali album „Gmina Pysznica” oraz książkę pt. Budować fundamenty pod ich przyszłe życie, która jest zarysem ponad 200 letniej historii szkolnictwa w Pysznicy. Autorkami wydania są: dyrektor szkoły w latach 1988-2003 Ludwika Błażejowicz i obecna wicedyrektor Teresa Mierzwa, graficznie opracował to piękne wydanie dyrektor Władysław Szpunar.
Był to dzień szczególny dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Pysznicy, 1 września w nowych murach szkolnych zasiadło 300 uczniów. Należy dodać, że swoją pierwszą naukę w szkole oprócz pierwszoklasistów rozpoczęli również uczniowie kl. „0”. Społeczność szkolną czekają nowe wyzwania. Pan dyrektor, nawiązując do słów Jana Pawła II, które są misją szkoły powiedział na zakończenie uroczystości: Budowa obiektu została zakończona, budowanie fundamentów pod przyszłe życie uczniów wciąż trwa.

Szkoła wygląda wyjątkowo pięknie. Została zaprojektowana przez Zakład Usług Budowlanych Konzbud Zbigniewa Konopki. Pozwolenie na budowę uzyskano 12 października 2000 r., a 1 sierpnia 2001 r. ówczesny Wójt Zygmunt Cholewiński podpisał z wykonawcą pierwszą umowę na roboty budowlane. Do końca 2001 r. powstały mury segmentu dydaktycznego B i fundamenty hali sportowej wykonane przez firmę STALPRZEM Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 18 czerwca 2002 r. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Jan Kłak.
Od lipca 2003 r. do września 2004 r. powstał stan surowy tzw. „otwarty” hali sportowej /segment C/ i głównego budynku dydaktycznego /segment B/, który został wykonany przez firmę REM-BUD-I Sp.j. oraz SANBUD – Ryszard Szwedo.

W 2008 r. Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk i Rada Gminy podjęli trud dokończenia budowy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Pysznicy oraz. wybudowania segmentu A, który był pierwotnie zaprojektowany. Jako pierwszy do użytku został oddany segment C, w którym mieści się hala sportowa. W 2008 r. w segmencie C zostały wykonane następujące roboty instalacyjne i wykończeniowe: budowlane roboty wykończeniowe przez firmę WOMA, instalacje elektryczne przez firmę ELEKTROSERWIS, instalacje wod-kan, i c.o. zostały wykonane przez firmę PATWIK, kotłownia została wykonana przez firmę NOWEX. W 2009 roku firma STALPRZEM wykonała podłogi sportowe na hali i sali ćwiczeń oraz zostało dostarczone i zamontowane pełne wyposażenie tzw.„stałe”(m.in. trybuny, drabinki, bramki, kosze, kotary, siatki ochronne, ścianka alpinistyczna, wyposażenie siłowni) i tzw. „ruchome” (m.in. piłki, ubiory sportowe i inny drobny sprzęt sportowy). Wartość księgowa hali sportowej wynosi 3 935 448,31 zł, z czego: 2 894 468 zł pochodzi ze środków Gminy Pysznica, a 1 040 000 zł od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie było możliwe dzięki ujęciu inwestycji w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, na co decydujący wpływ miał Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Hala sportowa została oddana do użytku 26 listopada 2009 roku. W 2009 r. i 2010 r. trwały intensywne prace wykończeniowe segmentu B i budowa segmentu A. Głównym wykonawcą była firma STALPRZEM Spółka z o.o.. Wyposażenie do biur i sal lekcyjnych oraz pomoce dydaktyczne dostarczyła firma PERFEKT z Kartuz. Kuchnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt przez firmę KALITTA z Bydgoszczy. Wartość końcową inwestycji szacuje się na kwotę 12056 248,48zł.

Nowoczesny obiekt dydaktyczny powstał dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Pysznica Tadeusza Bąka, który przy wsparciu Rady Gminy zabezpieczył potrzebne fundusze oraz dołożył starań, aby obiekt został solidnie wykończony i wyposażony. Wysiłek ten wspierał dyrektor szkoły Władysław Szpunar, który wykorzystując swoje uzdolnienia plastyczne i doświadczenie zawodowe przyczynił się w znacznej mierze do powstania szkoły na miarę XXI wieku.
Przed frontonem szkoły znajduje się umieszczone na cokole popiersie Jana Pawła II zaprojektowane przez artystę rzeźbiarza Szczepana Siudaka. Popiersie zostało odlane z brązu w Pracowni Odlewniczej Zbigniewa Porady w Zaczerniu. Na cokole znajduje się napis W hołdzie wielkiemu rodakowi dla upamiętnienia otwarcia nowego obiektu szkolnego oraz nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II. Koszty związane z wykonaniem pomnika pokryte zostały ze środków uzyskanych z rozprowadzonych cegiełek oraz z budżetu Rady Rodziców.

Główna cześć dydaktyczna nowego obiektu to segment B. Na parterze znajduje się okazały hol wejściowy, a w nim na centralnej ścianie tablica poświęcona Janowi Pawłowi II upamiętniająca nadanie w 1999 r. imienia szkole podstawowej oraz informacja o nadaniu imienia gimnazjum. Na tej ścianie umieszczona jest także gablota ze sztandarem szkoły. Sztandar został wykonany przez Krystynę Duchniak w Pracowni Haftu Artystycznego w Radomiu wg projektu dyrektora szkoły Władysława Szpunara. Koszty sztandaru pokryto również z dobrowolnych cegiełek i budżetu Rady Rodziców.
Segment B ma 10 sal dydaktycznych, w tym dwie pracownie informatyczne, pracownie fizyki i chemii oraz pracownię językową. Mieści się w nim również świetlica, biblioteka z czytelnią, gabinet logopedy, pedagoga szkolnego i higienistki oraz szatnia. W prawym skrzydle znajduje się stołówka z nowocześnie wyposażoną kuchnią i pomieszczenia biurowe.
Segment A w całości przeznaczony jest dla klas I-III szkoły podstawowej i „zerówki”. Znajduje się tam 6 klas lekcyjnych.
Segment C stanowi sala gimnastyczna. Zawiera pełnowymiarową halę z trybunami na 250 miejsc, ściankę alpinistyczną o wysokości 7,5 m z czterema ścieżkami wspinaczkowymi, salę ćwiczeń z siłownią. Hala może być podzielona na trzy niezależne boiska do ćwiczeń.
Cały obiekt jest monitorowany.