Aktualności
  18. 10. 2010r.
Święto Szkoły
   


 
 
 
 

18 października obchodziliśmy Święto Szkoły. W tym dniu uczniowie klasy I szkoły podstawowej oraz I a i I b gimnazjum zostali pasowani na uczniów szkoły noszącej imię Jana Pawła II. Uroczyste przyjęcie w poczet uczniów szkoły poprzedziła krótka część artystyczna – egzamin pierwszaków. Po zdanym pomyślnie egzaminie, uczniowie złożyli ślubowanie. Był to historyczny moment, ponieważ przyjęci w poczet uczniów „papieskiej” szkoły po raz pierwszy składali ślubowanie na sztandar. Po złożeniu przysięgi przewodniczący klas gimnazjalnych złożyli na ręce dyrektora tekst ślubowania podpisany przez wszystkich uczniów klas pierwszych.