Aktualności
  10. 11. 2010r.
"Wiedzieć, pamiętać, być"
   


 
 
 
 

10 listopada 2010 r. w Zespole Szkół w Pysznicy odbyła się Uroczysta Wieczornica z okazji 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość poprzedziła Msza Święta sprawowana w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Pysznicy, w której uczestniczyli zaproszeni goście, władze gminy, społeczność szkolna i mieszkańcy Pysznicy. Następnie wszyscy udali się do szkoły na część artystyczną, której motywem przewodnim było hasło "Wiedzieć, pamiętać, być".  Podczas wieczornicy uczniowie przypomnieli 123 lata niewoli, w czasie których zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Nasi przodkowie walczyli o to nie tylko orężem, ale również na co dzień. Wzorem dla nich był:
- Rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci
- Nauczyciel, który uczył języka polskiego, mimo zakazów zaborców
- Ksiądz, który bronił wiary chrześcijańskiej
- Żołnierz, który służył w armii carskiej, ale pamiętał, że jest Polakiem.
Młodzi wykonawcy zasugerowali, że przy okazji Święta Niepodległości powinniśmy zastanowić się i szczerze sobie odpowiedzieć, co oznacza dla nas słowo Ojczyzna. Nie powinien to być tylko frazes, lecz codzienny szacunek dla polskiej ziemi, jej historii, kultury i języka. Wolność wywalczona po I wojnie światowej winna być dla nas skarbem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. W imieniu wszystkich Polaków na zakończenie zabrzmiała przysięga złożona przez jedną z najmłodszych uczennic:
Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły jej składam w ofierze
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę.
Z narodem polskim na zawsze związany
O każdej chwili to samo z nim czuję,
Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany
Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.

Anna Kuligowska