Aktualności
  08. 05. 2011 r.
Na tę chwilę czekał świat
   


 
 
 
 

8 maja odbyła się kolejna uroczystość związana z dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II.

Tego dnia uczniowie naszej szkoły zaprezentowali koncert dedykowany Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który odbył się w kościele parafialnym. Na koncert złożyły się piękne pieśni takich twórców jak Piotr Rubik, Michał Bajor i wspomnienia o Janie Pawle II i Jego życiowej drodze do świętości. Motywem przewodnim stały się słowa Santo Subito, które przewijały się w utworach muzycznych i specjalnie na tę okazję napisanych wierszach. Tradycyjnie chór szkolny zasiliły nasze absolwentki: Ewa i Olga Maślach, Alicja Stępień, Agnieszka Breśka i Magdalena Martyna. Po Mszy Świętej dziękczynnej, celebrowanej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Jana Kłaka, przedstawiciele władz samorządowych, społeczności szkolnej i lokalnej złożyli kwiaty przed pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II. Wiązanki ofiarowali: Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca, Ksiądz Proboszcz Jan Kłak, dyrekcja szkoły, wieloletnia dyrektor szkoły Ludwika Błażejowicz, przedstawiciele Rady Gminy Pysznica, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, społeczności uczniowskiej i pracowników obsługi.