Aktualności
  11. 11. 2011 r.
Święto Niepodległości
   


 
 
 
 

Z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klasy III B gimnazjum przygotowali część artystyczną. Przedstawili oni w kilku pełnych symboliki scenach swoje postawy patriotyczne. Senior rodu przekazał w nich podstawowe wiadomości dotyczące najnowszych dziejów Polski. Wraz z innymi członkami rodziny przekonywał, jak ważne jest to święto. Wnukowie, sądzili dotąd, że jest to „dzień wolny”. Dopiero teraz, bo nie słuchali, jak „pani coś mówiła na lekcjach”, dowiadują się w jaki sposób mogą okazać swoje przywiązanie do ojczystego kraju. W czasie przedstawienia padły ważkie dla wszystkich słowa
„… trzeba pamiętać, obchodzić rocznice i wspominać. Bo jeśli nie my, to kto? jeśli nie teraz, to kiedy?”

Anna Kuligowska