Aktualności
  24. 11. 2011 r.
„Zachować w pamięci”
   


 
 
 
 

24 listopada 2011 roku Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Pysznicy rozpoczął się finał XI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył ks. dr Mariusz Kozłowski. Po Mszy Św. w Zespole Szkół w Pysznicy rozpoczęła się część artystyczna poświęcona refleksji na temat owoców nauczania Ojca Św. Jana Pawła II i wielkości Jego Pontyfikatu. W montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Pysznicy wykorzystano utwory poetyckie uczniów pysznickiej szkoły zamieszczone w antologiach prac plastycznych i literackich wydanych w latach 2009 i 2010. Całość dziecięcym wdziękiem pięknie ubarwił zespół taneczny „Mali Pyszniczanie”. Następnie miało miejsce ogłoszenie wyników XI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży i wręczenie nagród. Wyzwaniem artystycznym dla uczestników tegorocznego przeglądu stało się hasło „Zachować w pamięci”. Swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie z 41 szkół z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Na konkurs napłynęło 320 prac plastycznych i 85 utworów poetyckich. Tegoroczna twórczość młodych artystów była próbą poetyckiej zadumy nad miejscem małej Ojczyzny w sercach współczesnej młodzieży, wielobarwną podróżą szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek, wyrazem przywiązania do regionalnych zwyczajów wyrastających z chrześcijańskiej tradycji kształtujących bogatą kulturę narodową. Wszystkie nagrodzone prace zostały opublikowane w Antologii prac plastycznych i literackich. Ostatnim punktem programu uroczystości było zwiedzanie pokonkursowej wystawy prac plastycznych oraz spotkanie integracyjne zaproszonych gości i laureatów przeglądu.

Honorowy patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta. W uroczystym finale przeglądu uczestniczyli znamienici goście: Senator RP Janina Sagatowska, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca, Zastępca Wójta Gminy Pysznica Aleksander Jabłoński, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Gminy Pysznica, dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy jednostek administracyjnych z terenu Gminy Pysznica, dyrektorzy i przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II, finaliści przeglądu, emerytowani nauczyciele pysznickiej szkoły, sponsorzy, przedstawiciele Rady Rodziców.

Zorganizowanie tak ważnej, obejmującej swym zasięgiem kilka województw uroczystości nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia ze środków budżetu: Województwa Podkarpackiego, Starostwa Stalowowolskiego, Gminy Pysznica oraz udziału licznych sponsorów od lat wspierających tę inicjatywę.

Anna Habigier


 Lista nagrodzonych finalistów przeglądu zobacz>>


 

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego