Aktualności
  30. 11. 2011 r.
Warsztaty matematyczne
   


 

30.11.2011 r. zostały przeprowadzone warsztaty matematyczne dla klas trzecich gimnazjum pt. ,,JEŚLI POMYŚLĘ TO UDOWODNIĘ”
Cel główny:
- inspirowanie ucznia do odkrywania prawidłowości, zależności
- umiejętne wykorzystanie przez ucznia przyswojonej wiedzy w rozwiązywaniu problemów
- umiejętność zapisu dowodu przy użyciu symboli oraz krótkich, zwięzłych zdań

Forma pracy:
Praca w grupach 2 osobowych

Przebieg warsztatów:

  1. Wstęp – co to jest twierdzenie, założenie, teza, co znaczy dowód twierdzenia
  2. Przykładowa analiza dwóch dowodów twierdzenia:  algebraicznego i geometrycznego  (prowadząca H. Adamowska i A. Stanowska ) – burza mózgów, praca równym frontem, sposób dokumentowania, zapisu
  3. Praca w grupach 2 – osobowych – przeprowadzenie przez uczniów dowodu wybranego twierdzenia (zał.1)
  4. Sprawozdania uczniów- prezentacja plansz, omówienie efektów pracy, napotkane trudności
  5. Podsumowanie zajęć

Warsztaty przygotowały :H. Adamowska, A. Stanowska