Aktualności
  06.12. 2011 r.
„Szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych
położonych na terenie Gminy Pysznica”
   


 

 

Od 6 grudnia w naszej szkole można oglądać wystawę prac dotyczącą projektu ogłoszonego w 2011 roku przez Wójta Gminy Pysznica. W kolejnych 2 edycjach projektu wzięło udział 31 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zebrali oni informacje dotyczące 30 kapliczek i krzyży z terenu Gminy Pysznica. Celem projektu było zachowanie w pamięci młodego pokolenia historii powstania obiektów, nazwisk fundatorów, osób opiekujących się nimi w przeszłości. Kapliczki i krzyże przydrożne są bardzo ważnym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego; warte zachowania, zapamiętania i dbałości aby przetrwały. Podczas realizacji projektu odnalezione zostały stare zdjęcia, przypomniano sobie dawne historie, ktoś dowiedział się, że to jego pradziadek wystawił krzyż obok którego przechodzi codziennie idąc do szkoły. Gmina Pysznica planuje wydać zebrane informacje i zdjęcia w formie albumowej.

 
 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wystawę. Bardzo prosimy o dostarczanie nam wiadomości dotyczących opisywanych już kapliczek i krzyży oraz uzupełnienia naszej kolekcji.

Anna Kuligowska

Opiekunowie projektu:
• uczniowie gimnazjum – Anna Kuligowska
• uczniowie szkoły podstawowej – Małgorzata Wojtasik