Aktualności
  grudzień 2011 r.
Przedświąteczne konkursy
   


 
 
 
 

Chcąc przybliżyć uczniom naszej szkoły nastrój świąt Bożego Narodzenia Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała dwa konkursy: konkurs na najdłuższy i najładniej wykonany łańcuch choinkowy oraz konkurs na najładniej ozdobioną bańkę świąteczną.
Najdłuższy łańcuch w swojej kategorii wykonała klasa: II sp., VI a sp., I a Gim. Najładniejszy łańcuch w swojej kategorii wykonała klasa: III sp., V b, III b Gim. Po zsumowaniu punktów w obydwóch konkurencjach zwycięską klasą w kategorii klas I – III sp. okazały się klasy: II, III. W kategorii klas IV – VI zwyciężyła klasa VB, w gimnazjum klasy: I a oraz klasa III b. Najładniejszą bańką okazała się bańka wykonana przez klasę II sp., klasę IV sp. oraz III a gimnazjum.

Małgorzata Wojtasik