Aktualności
  07. 03. 2012 r.
„Z Tuwimem i Brzechwą weselej”
   


 
 
 
 
 
 
 

7 marca 2012 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski pt. „Z Tuwimem i Brzechwą weselej”. Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, kształtowanie umiejętności prezentacji tekstu poetyckiego, podnoszenie kultury żywego słowa. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, które w swojej ocenie brało pod uwagę dobór repertuaru, właściwą dykcję, poprawną wymowę, właściwą intonację, ogólny wyraz artystyczny. Każdy uczestnik przygotował wiersz związany z tematyką konkursu. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria kl. O – I
II kategoria II – III

Nagrody otrzymali:

Krzysztof Rak (kl. 0 a)
Weronika Proszowska (kl. 0 b)
Oliwia Sibiga (kl. I)
Agata Majewska (kl. I)
Oliwia Warchoł (kl. I)
Patryk Dąbek (kl. I)
Wiktor Mach (kl. III)
Joanna Stępień (kl. III)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Organizator konkursu: Anna Koczwara