Aktualności
  09. 03. 2012 r.
„Gminny Bajkowy Konkurs Matematyczny”
   


 
 
 
 

9 marca 2012 r. w Zespole Szkół w Jastkowicach odbył się „Gminny Bajkowy Konkurs Matematyczny” dla uczniów klas IV.
Cele tego konkursu to:
- rozbudzanie zainteresowań matematycznych i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół z terenu Gminy Pysznica,
- międzyszkolna integracja uczniów,
- wyłanianie talentów matematycznych,
- promowanie ucznia zdolnego,
- doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Drużyna naszej szkoły w składzie:
Julia Maślach, Kamila Kochan, Kamil Butryn, Mateusz Krakowski
uzyskała największą liczbę punktów i zajęła I miejsce w konkursie.
Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Mariusz Pietruszyński