Aktualności
  23. 03. 2012 r.
XVI Szkolny Konkurs na Palmę i Koszyk Wielkanocny
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 marca 2012r. został rozstrzygnięty XVI Szkolny Konkurs na Palmę i Koszyk Wielkanocny. Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PALMA WIELKANOCNA

Kategoria klas O - III szkoły podstawowej

Nagrody za palmę klasową:
I nagroda - klasa 0 A
II nagroda - klasa I i klasa III
III nagroda - klasa II i klasa O B

Nagrody za palmę indywidualną:

I nagroda – Aleksandra Skrzypek – kl. O A
I nagroda – Maria Jarosz – kl. II
I nagroda – Jakub Ogonowski – kl. II
I nagroda – Stefan Paruch – kl. II
I nagroda – Marta Sudoł – kl.III
I nagroda – Natalia Krakowska – kl. O A

II nagroda – Jakub Gęśla kl. O A
II nagroda –-Klaudia Grabowska - kl. O A
II nagroda – Karolina Rostek – kl. II
II nagroda – Paulina Pietruszyńska – kl. O A
II nagroda – Karolina Burdzy – kl. O A
II nagroda – Ola Czuba – kl. O B
II nagroda - Michał Biały - kl. O A
II nagroda – Michał Samborski – kl. II

III nagroda – Oliwia Jędrusińska – kl. O A
III nagroda - Jakub Szkutnik – kl. O B
III nagroda – Dawid Maślach - kl. III
III nagroda – Julia Czuba – kl. II

Wyróżnienia za palmę indywidualną:
Oktawia Bzdyra – kl. II
Gabriela Warchoł – kl. II
Kacper Banaczyk – kl. II
Jakub Maślach – kl. III
Marcin Rostek – kl. O A
Magdalena Kulka – kl. O B
Anna Dołowy – kl. II

Kategoria klas IV - VI szkoły podstawowej

Nagrody za palmę klasową:
I nagroda - klasa IV
II nagroda - klasa VI A
III nagroda - klasa V A, VI B

Wyróżnienia za palmę klasową:

klasa V B

Nagrody za palmę indywidualną:
I nagroda – Klaudia Świercz - kl. VI B
I nagroda –Weronika Butryn- kl. VI B
I nagroda –Wiktoria Ogonowska – kl. IV
I nagroda – Izabela Szkutnik – kl. V A
I nagroda – Mateusz Krakowski – kl. IV

II nagroda – Dawid Cichoń – kl. VI A
II nagroda – Paulina Herdzik – kl. V A

III nagroda - Gabriela Swara – kl. VI B
III nagroda – Damian Czuba – kl. V A

Wyróżnienie - Dawid Barć – kl. IV

Kategoria gimnazjum

Nagrody za palmę klasową:
I nagroda - klasa I A, III B
II nagroda - klasa II A
III nagroda - klasa II B

Wyróżnienia za palmę klasową:
klasa I B, klasa III A

Nagrody za palmę indywidualną:
I nagroda – Jagoda Cichoń - kl. II B
I nagroda – Sylwia Haliniak - kl. II A
I nagroda – Ilona Golec – kl. II B

II nagroda – Aleksandra Kuśmider – kl. II A
II nagroda – Adrianna Pietrzyk – kl. III A
II nagroda – Ilona Grabowska – kl. I B

III nagroda – Grzegorz Tyczyński – kl. II B

Kategoria "palmy rodzinne"


I nagroda –  Angelika Kumik – kl. V A, Mateusz Kumik – kl. VI A, Konrad Kumik – kl. I B Gim.,
Kamil Kumik – kl. II B Gim.
I nagroda – Patryk Dąbek – kl. I, Oliwia Dąbek – kl. I
II nagroda –Ewa Borska-kl.VB, Artur Borski-kl. VIB, Patrycja Borska-kl. IIB Gim.
II nagroda – Julia Drozdowska – kl. II , Daria Drozdowska – kl. VIA,
II nagroda - Agnieszka Młynarska – kl. VI A, Filip Młynarski – kl. I

III nagroda – Mariusz Sokołowski – kl. VI B, Tomasz Sokołowski-kl. I
III nagroda – Joanna Sudoł – kl. V B, Ewelina Sudoł – kl. I A Gim.
III nagroda - Dominika Wasąg – kl. VI B, Kacper Wasąg – kl. O A, Klaudia Wasąg – kl. II B Gim.,
Sebastian Wasąg – kl. I B Gim.

Wyróżnienia:

Joanna Portka – kl. II A Gim., Paulina Portka – kl. V A
Kamil Michalak – kl. I B Gim., Sebastian Wasąg – kl. I B Gim.
Gorgia Gongola – kl. I B Gim., Dominika Piskorowska – kl. I B Gim.


KOSZYK WIELKANOCNY

Kategoria klas O - III szkoły podstawowej

I nagroda – Julia Herdzik – kl. O A
I nagroda – Piotr Jarosz – kl. O B
I nagroda – Julia Bąk - kl. O B
I nagroda – Jakub Gęśla– kl. O A
I nagroda – Michał Biały– kl.O A
I nagroda – Gabriela Warchoł – kl. II
I nagroda – Wiktoria Popek – kl. III

II nagroda – Klaudia Potaczała kl. I
II nagroda – Kornelia Wytrzęś - kl. II
II nagroda –-Nikola Cerna - kl. I
II nagroda – Kamila  Trawińska – kl. I
II nagroda – Karolina Tofil – kl. III
II nagroda – Adam Bajdas – kl I
II nagroda – Michał Samborski – kl. II
II nagroda – Marcin Rostek – kl. O A
II nagroda – Izabela Drelich – kl. O A
II nagroda – Agata Majewska – kl. I
II nagroda – Damian Burak – kl. I

III nagroda – Kinga Kurek - kl. I
III nagroda – Marta Sudoł  – kl III
III nagroda - Jakub Bis – kl. I
III nagroda – Kacper Banaczyk – kl. II
III nagroda – Blanka Krzeszewska – kl. I
III nagroda – Karolina Rostek – kl. II
III nagroda – Michał Herdzik – kl. I
III nagroda – Klaudia Grabowska – kl. O A
III nagroda – Ada Gotkowska – kl. O A
III nagroda – Maciej Ogonowski – kl O A
III nagroda – Wiktoria Bzdyra – kl. III
III nagroda – Wiktoria Lewczyńska – kl. II

Kategoria klas IV - VI szkoły podstawowej


I nagroda – Paulina Portka kl. V A
I nagroda – Aleksandra Pawleniak – kl. VI A
I nagroda – Klaudia Świercz – kl. VI B
I nagroda – Paulina Herdzik – kl. V A
I nagroda – Weronika Butryn – kl. VI B
I nagroda – Kamila Kochan – kl. IV

II nagroda – Tomasz Lebioda – kl. IV
II nagroda – Stanisław Lebioda – kl. VI A
II nagroda – Anita Brak – kl. VI B
II nagroda – Agata Gut – kl. VI A
II nagroda – Katarzyna Podgórska – kl. IV

III nagroda – Izabela Podgórska – kl. V B
III nagroda – Gabriela Swara – kl. VI B
III nagroda - Justyna Sudoł – kl. V B

Kategoria gimnazjum

I nagroda – Izabela Cichoń – kl. II A
I nagroda – Ilona Golec - kl. II B
I nagroda – Agata Olak – kl.III A

II nagroda – Dominika Rostek – kl. I A
II nagroda – Ilona Grabowska – kl. I B

III nagroda – Georgia Gongola – kl. I B

Kategoria "koszyczek rodzinny"

I nagroda – Ewa Borska-kl.VB, Artur Borski-kl. VIB, Patrycja Borska-kl.II B Gim
I nagroda - Mariusz Sokołowski – kl. VI B, Tomasz Sokołowski – kl. I
I nagroda - Julia Drozdowska – kl. II,–Daria Drozdowska – kl. VIA,
I nagroda - Jakub Pałka – kl. IV , Patrycja Pałka – kl. III A Gim
I nagroda – Angelika Kumik – kl. V A, Mateusz Kumik – kl. VI A
I nagroda – Konrad Kumik – kl. I B Gim., Kamil Kumik – kl. II B Gim.
I nagroda - Agnieszka Młynarska – kl. VI A , Filip Młynarski – kl. I
I nagroda - Patryk Oszust – kl. I, Dominika Oszust – kl. III
I nagroda – Marcelina Bis – kl. IV, Katarzyna Bis – kl. III A Gim.
I nagroda – Damian Jagieło – kl. III, Tomasz Jagieło – kl. O B

II nagroda – Jakub Sądej – kl. II , Dominika Sądej – kl. III
II nagroda – Wiktoria Warchoł – kl. V B, Mateusz Warchoł – kl. III, Oliwia Warchoł – kl. I
II nagroda – Mateusz Zwolak – kl. II , Monika Zwolak – kl. VI A
II nagroda – Łukasz Swara – kl. IV, Dominika Swara – kl. VI A
II nagroda – Natalia Krakowska – kl. O A, Mateusz Krakowski – kl. IV
II nagroda –Karolina Biernat - kl. V B, Kacper Biernat - kl. III, Ola Biernat-kl. O A
II nagroda – Jakub Młynarski – kl. I, Matrin Młynarski – kl. O A

III nagroda – Karolina Wasąg – kl. II, Beata Wasąg – kl. IV
III nagroda – Karolina Trawińska kl. IV, Konrad Trawiński – kl. V A
III nagroda – Kamil Bąk – kl. O A, Julia Bąk – kl. I
III nagroda – Karolina Proszowska kl. II, Weronika Proszowska – kl. O B.
III nagroda – Natalia Szoja – kl. I B Gim., Adrian Szoja kl. III B Gim.

Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród