Aktualności
  maj 2012 r.
„Rzeźbiarze powierzchni Ziemi”
   


 
 
 
 

W projekcie „Rzeźbiarze powierzchni Ziemi” uczniowie klasy Ia i Ib gimnazjum podzieleni na grupy zadaniowe przygotowywali makiety prezentujące formy ukształtowania powierzchni ziemi, będące wynikiem działalności m.in.: rzek, mórz, lodu i wiatru. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, korzystanie z różnych źródeł informacji, umiejętność organizacji, planowania pracy i samodzielnego wykonywania przydzielonych zadań. Projekt jest ściśle powiązany z programem nauczania i poszerza szkolną edukację uczniów. Wykonane makiety będą służyć, jako pomoce dydaktyczne w celu uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych. Małe projekty edukacyjne uczniowie wykonywali pod opieką nauczyciela geografii pani Krystyny Siek. Nauczycielami wspomagającymi byli pani Małgorzata Wojtasik i pan Mariusz Pietruszyński.

Krystyna Siek