Aktualności
  29. 11. 2012 r.
XII Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
   


 
 
 
 

29 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Pysznicy odbył się finał XII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. W tegorocznych zmaganiach artystycznych swój twórczy dorobek zaprezentowali uczniowie z 48 szkół z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz młodzież z domu kultury z terenu województwa lubelskiego. Twórcze wypowiedzi zainspirowane przesłaniem Jana Pawła II „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna”  koncentrowały się na haśle „Matka Ziemia.”

Młodzi twórcy, w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych  - przenośnią oraz barwą wyrazili osobiste przeżycia na temat:

  • piękna Matki Ziemi, wyjątkowości wybranych miejsc małej Ojczyzny i jej niepowtarzalnego uroku,
  • wpływu szkodliwych działalności człowieka na Planetę Ziemię,
  • inicjatyw podejmowanych przez człowieka na rzecz ochrony środowiska
Na konkurs wpłynęło 340 prac plastycznych i 95 utworów poetyckich. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki i poety – Ks. dra Mariana Balickiego przyznało 29 nagród oraz 43 wyróżnienia.

Świętowanie finału przeglądu wszyscy uczestnicy rozpoczęli wspólną modlitwą podczas Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Proboszcz Jan Kłak. Dalsza część uroczystości miała miejsce w tutejszej szkole, gdzie zaproszeni goście mogli zwiedzić pokonkursową wystawę oraz wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez uczniów. Występ uczniów rozpoczął barwny happening „Jestem Eko” przygotowany przez najmłodszych. Montaż słowno  - muzyczny zaprezentowany przez młodzież zawierał refleksję nad Ojczyzną wczoraj, dziś i jutro. Akcentował myśli Jana Pawła II wzywające do poszanowania Matki Ziemi. Całość spięły jak klamrą, tańce ludowe (ślązak i krakowiak) wykonane przez uczniów klasy IV. Po zakończeniu części artystycznej miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród uczestnikom przeglądu.

Tegoroczny Przegląd Twórczości został włączony w ramy projektu „Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów–Osada, Łabunie, Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, jako przykład wieloletniej inicjatywy corocznie angażującej dzieci i młodzież z coraz odleglejszych terenów kraju wokół ważnych aspektów społeczno – wychowawczych.

Przegląd Twórczości w pełni wpisał się w problematykę seminarium „Młode pokolenie – wizytówką Polski Wschodniej” stanowiącego płaszczyznę wymiany doświadczeń dla samorządów uczestniczących w projekcie.

Elżbieta Łuszczak