Aktualności
  17. 09. 2012 r.
„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę”
   

 

 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach integracyjnych o tematyce ekologicznej, przeprowadzonych w ramach akcji: Sprzątanie świata – Polska 2012 pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę”. Maluchy wysłuchały opowiadania o corocznych akcjach sprzątania świata, oglądając przy tym kolorowe ilustracje związane z tematem. Swobodnie wypowiadały się o swoich „działaniach ekologicznych”, poznały znaczenie pojęć: recykling i segregowanie odpadów. Na zakończenie zajęć wykonały medal małego Ekologa i maszerując po korytarzach szkoły, głośno skandowały: „Jestem Eko!, Jestem Eko!”, zachęcając wszystkich do „wejścia na drogę” ochrony środowiska.

Iwona Kaczor – Dziedzic
Anna Koczwara