Aktualności
  28. 11. 2013 r.
XIII Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
   


 
 
 
 

„Matka Ziemia” to hasło przewodnie XIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, którego finał odbył się 28 listopada 2013r. w Zespole Szkół w Pysznicy.
Celem Przeglądu było: - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i społeczności lokalnej, - zwrócenie uwagi na lawinę zagrożeń wynikających z cywilizacyjnego rozwoju świata i nieodpowiedzialnej działalności człowieka, - kształtowanie postaw w duchu odpowiedzialności za własny rozwój i przyszłość małej Ojczyzny.
W XIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie z 44 szkół z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i małopolskiego. Na konkurs napłynęło 345 prac plastycznych i 75 utworów poetyckich. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki i poety – ks. dr. Mariana Balickiego przyznało 32 nagrody oraz 50 wyróżnień.
Uroczystości związane z Przeglądem Twórczości rozpoczęły się Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Pysznicy pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Kłaka. W hali sportowej Zespołu Szkół w Pysznicy zaprezentowana została część artystyczna zatytułowana „Matka Ziemia – Ziemia, matka nas wszystkich”, w której młodzi artyści zaprezentowali utwory literackie nagrodzone w poprzednich edycjach przeglądu. Zaproszeni goście mieli okazję wsłuchać się w głos młodego pokolenia, któremu na sercu leży troska o środowisko naturalne. Tradycyjnie już całość uświetnił pokaz tańców ludowych w wykonaniu uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz prezentacja multimedialna. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród uczestnikom przeglądu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie oraz opublikowane w antologii, którą otrzymali wszyscy laureaci przeglądu oraz zaproszeni goście. W swych dziełach młodzi twórcy wykazali się dużą świadomością na temat środowiska naturalnego oraz zagrożeń wynikających z postępu technicznego i niekontrolowanej działalności człowieka. Miłym akcentem uroczystości było złożenie na ręce dyrektora Władysława Szpunara podziękowań za całokształt działań związanych z osobą Patrona szkoły przekazanych przez przedstawiciela Sandomierskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.

XIII Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ze środków finansowych powiatu stalowowolskiego i gminy Pysznica oraz przez licznych sponsorów od lat wspierających tę inicjatywę.


Monika Walec

Laureaci przeglądu zobacz>>