GMINNY TURNIEJ GIER I ZABAW O PUCHAR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
( 20 grudnia 2005r.)

Gimnazjalistki w tanecznym pląsie
Święty Mikołaj wśród swoich fanek
Radośni uczestnicy z nagrodami

20 grudnia 2005r. w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Gier i Zabaw o Puchar Świętego Mikołaja. Organizatorami i pomysłodawcami byli nauczyciele wychowania fizycznego: Beata Breśka, Bogdan Dziuba, Wacław Portka. W imprezie tej wzięli udział uczniowie z kl. I - IV szkół podstawowych z Pysznicy, Jastkowic i Kłyżowa.

Głównym celem tej imprezy była popularyzacja gier i zabaw jako najprostszej formy spędzania czasu wolnego, oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W przerwach pomiędzy konkurencjami odbywał się pokaz układów tanecznych przygotowanych przez Beatę Breśkę i uczennice naszego gimnazjum.

Turniej zakończył się wspólnym kolędowaniem i rozdaniem pucharów przez samego Świętego Mikołaja.
I - miejsce zdobyli uczniowie z Jastkowic, II - miejsce wywalczyli uczniowie z Kłyżowa, III - miejsce przypadło gospodarzowi imprezy, uczniom z pysznickiej szkoły.

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar