Aktualności
  24. 10. 2014 r.

Warsztaty matematyczne " Skala - pojęcie, które nie musi przerażać"

    
 
 
 

24 października 2014 r. w klasie VI odbyły się warsztaty matematyczne pt.: " Skala - pojęcie, które nie musi przerażać".
Celem warsztatów było przypomnienie i utrwalenie pojęcia skali, kształcenie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z życia codziennego związanych z tym pojęciem oraz nabywanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności dzielenia się swoją wiedzą. Warsztaty odbyły się w dwóch częściach. Pierwsza część polegała na wspólnej pracy uczniów z nauczycielem oraz ćwiczeniowej pracy w grupach, która miała sprawdzić czy uczniowie potrafią rozwiązywać podstawowe zadania rachunkowe dotyczące skali. Druga część to już rozwiązywanie zadań tekstowych. Każda z grup musiała rozwiązać po dwa praktyczne zadania tekstowe wykorzystujące pojęcie skali, a swoje rozwiązania przedstawić na plakatach. Warsztaty zakończyła prezentacja rozwiązań na forum klasy przez wybranych reprezentantów grup.

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Aneta Stanowska.