Aktualności
  27. 11. 2014 r.

Finał XIV Międzywojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży

   
 
 
 
 

27 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Pysznicy odbył się finał XIV Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II. Patronat nad Przeglądem objęła Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pani Janina Sagatowska, która zaszczyciła uroczystość swoją obecnością. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Następnie zaproszeni goście zwiedzili pokonkursową wystawę prac plastycznych zorganizowaną w budynku szkoły oraz obejrzeli część artystyczną, którą ubarwiła prezentacja multimedialna i tańce ludowe. Swoim wystąpieniem uczniowie pokazali, że tematyka ekologiczna, tak często poruszana przez Jana Pawła II, jest również bliska ich sercom.

   
 

Ciekawym akcentem dopełniającym treści montażu słowno – muzycznego był wielobarwny „ekologiczny pokaz mody” w wykonaniu uczniów klas 0 – I szkoły podstawowej. Po zakończeniu części artystycznej miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wyzwaniem dla uczestników tegorocznego konkursu stało się hasło „Matka Ziemia”. W pracach plastycznych i literackich młodzi twórcy wyrazili osobiste przemyślenia na temat piękna Matki Ziemi, wpływu szkodliwej działalności człowieka na Planetę Ziemię oraz inicjatyw podejmowanych przez człowieka na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W konkursie wzięli udział uczniowie z 40 szkół i 2 przedszkoli z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Napłynęło 295 prac plastycznych i 58 utworów poetyckich. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki i poety – Ks. dra Mariana Balickiego przyznało 37 nagród i 47 wyróżnień. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostały opublikowane w antologii, którą otrzymali wszyscy laureaci przeglądu oraz zaproszeni goście.

Anna Dembicka