"NIE dla przemocy i agresji"

 
 
 

Stop

Zatrzymaj się!
Nie idź w ślady
Złych, agresywnych.
Pójdź inną drogą,
którą kieruje
miłość
dobroć i szacunek.
Wybór nie jest łatwy.
Przemyśl to
Jaki chcesz być w przyszłości
I co chcesz czynić
Dla innych.
Wybór jest trudny
Ale zależy tylko
Od CIEBIE.
 
 

Aleksandra Sudoł kl. IIa gimnazjum

 
Joanna Burdzy kl. I b gimnazjum
 

Konkurs "NIE dla przemocy i agresji" rozstrzygnięty

"Stop przemocy i agresji" - pod tym hasłem we wszystkich klasach IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga szkolnego. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali nt. przyczyn zachowań agresywnych, poznawali mechanizm ich powstawania, wczuwali się w sytuację ,,ofiar" przemocy. Odgrywali scenki sytuacyjne, ucząc się pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Poszukiwali zdrowych dla siebie i dla innych osób sposobów wyładowywania uczuć negatywnych.

21 marca 2006r. odbyło się uroczyste podsumowanie programu. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu poprzedziła inscenizacja "Precz z agresją" w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przedstawienie skierowane było do całej społeczności szkolnej. Jego celem było wzbudzenie refleksji kolegów na temat przemocy, wskazanie możliwości zapobiegania zachowaniom agresywnym (poprzez zastosowanie innych, zdrowych sposobów wyrażania złości), zachęcenie do prezentowania postawy BRAKU ZGODY na wyrządzanie krzywdy innym oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach nieprawidłowych zachowań kolegów. Świadczyły o tym zarówno słowa narratorów, scenki rodzajowe, słowa piosenek: Cz. Niemena (Dziwny jest ten świat), T. Okupnik ( Po co ci ta złość ), R. Rynkowskiego (Wznieś serce), jak i hasła potępiające przemoc, agresję, brutalizm. Podsumowanie inscenizacji stanowiła odezwa skierowana do wszystkich uczniów.

Drodzy uczniowie!
Nie bez powodu nasze spotkanie zostało poświęcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy. Są wśród nas jednostki o wypaczonej moralności. Są źli, okrutni, brutalni. Swoją agresję wyładowują na uczniach skromnych, cichych, grzecznych i kulturalnych. Na uczniach, dla których słowo "przemoc" to słowo obce. Zewrzyjmy szeregi i wypowiedzmy walkę ze złem. Zło to oni, nasi koledzy. Dziś wyłudzą pieniądze, zabiorą kanapkę, uderzą, znieważą - jutro być może kogoś zranią, zabiją. Każdego z was może spotkać krzywda z ich strony. Nie bądźcie więc obojętni, bo wasza obojętność jeszcze bardziej ich rozzuchwala. Nie bójcie się stawić im czoła, strach paraliżuje wasze działania, a oni czują się bezkarni. Ich jest mało, a nas jest dużo, a więc tępmy ich jak zarazę. O wszelkich najmniejszych przejawach agresji z ich strony szybko zawiadamiajmy rodziców, wychowawców, nauczycieli, nauczycieli dyżurujących, pedagoga , dyrektora. Konwencja Praw Dziecka gwarantuje nam nietykalność osobistą, a oni sprawiają, że dla wielu z was! szkoła to horror! Tak nie może być! Nie pozwólmy się zastraszyć! Precz z agresją!!!


Protokół z rozstrzygnięcia Szkolnego Konkursu "Nie dla przemocy i agresji" o nagrodę Rady Rodziców

Komisja konkursowa w składzie: W. Szpunar - przewodniczący, M. Wojtasik, W. Kawa, A. Tofil przyznała następujące nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy złożyli prace plastyczne:

W kategorii gimnazjum:

I nagroda - Aleksandra Sudoł - kl. II b
wyróżnienie - Mariusz Ozdoba - kl. I a

W kategorii szkoły podstawowej:

I nagroda - Monika Tęcza - kl. V a
II nagroda - Ewelina Sołtysik - kl. V a
III nagroda - Justyna Sołtysik - kl. V a
wyróżnienie - Dariusz Dybka - kl. V a
wyróżnienie - Wojciech Janowski - kl. IV a
wyróżnienie - Michał Janowski - kl. IV a

Komisja Konkursowa w składzie: E. Popiel - przewodnicząca, M. Wojtasik, W. Kawa,
A. Tofil przyznała następujące nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy złożyli prace literackie:

W kategorii gimnazjum:

I nagroda - Joanna Burdzy - kl. I b
II nagroda - Patrycja Dybka - kl. I b, Sylwia Bąk - kl. II b
wyróżnienie - Monika Herdzik - kl. III a


Nagrody wręczyły przedstawicielki Rady Rodziców, którym dziękujemy za pomoc i wsparcie finansowe. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar