SPOTKANIE OPŁATKOWE
( 12 stycznia 2006r.)

Powitanie gości
przez dyrektora szkoły
Wspólne kolędowanie
przy akompaniamęcie zespołu instrumentalnego

Pokojowe przesłania Jana Pawła II
w interpretacji nauczycieli
W imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza
życzenia złożył
Ks. Inf. Roman Chwałek
Wszystkim zgromadzonym
błogosławił

Ks. Inf. Roman Chwałek
Wspólna modlitwa

12 stycznia 2006 roku w Zespole Szkół w Pysznicy, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Gimnazjum Publiczne, miało miejsce integracyjne spotkanie opłatkowe przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II, ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Królowej Jadwigi, Stanisława Staszica oraz innych patronów wyznaczających kierunek pracy wychowawczej szkoły w duchu chrześcijańskim z Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Dzięgi, a przewodniczył Ks. Inf. Roman Chwałek.

W atmosferze radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia przy żłóbku Bożej Dzieciny uczestnicy spotkania kolędowali i wsłuchiwali się w pokojowe przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w części artystycznej przygotowanej przez młodzież i nauczycieli Zespołu Szkół w Pysznicy.

Celem spotkania była nie tylko integracja wyżej wymienionych szkół, ale również przypomnienie o uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, tradycji i kulturze głęboko zakorzenionej w spuściźnie narodowej. Nie przypadkowo szkoły te wybrały za patronów wybitne autorytety moralne i duchowe, osoby, których cechował głęboki patriotyzm, których życie było wzorem do naśladowania. Spotkanie to było okazją do refleksji na temat współczesnego wychowania i nauczania młodzieży, którego podstawą powinno być respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy Pysznica i zaproszeni goście.

Współorganizatorem spotkania była szkoła z terenu naszej gminy - Zespół Szkół w Kłyżowie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Władzom Gminy Pysznica dziekujemy za wszelką pomoc przy organizacji tego ważnego dla nas wydarzenia. 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar