Aktualności
  26. 11. 2015 r.

Finał XV Międzywojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży

   
 
 
 
 

 

26.11.2015 r. w naszej szkole odbył się finał XV edycji Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży pod hasłem Matka Ziemia pod patronatem Pani Janiny Sagatowskiej – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. . Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą celebrował ks. dr Robert Utnik asystent Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Następnie zaproszeni goście, finaliści i laureaci konkursu oraz społeczność szkolna obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów i absolwentów pysznickiej szkoły. Wykonawcy zaprezentowali nie tylko swoje talenty: taneczne muzyczne, i recytatorskie, ale także uwrażliwili odbiorców na miłość i szacunek do miejsca, z którego pochodzimy, do rodzinnych stron, do przyrody i środowiska naturalnego. Między wierszami o miłości i tęsknocie mówili o konieczności ochrony środowiska i dbałości o rodzime tradycje.
Kiedy już serca i umysły odbiorców zostały poruszone nastąpiła część, na którą szczególnie czekali laureaci konkursu; wręczenie nagród. Jury przyznało 38 nagród i 47 wyróżnień młodym obiecującym artystom.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 
 


W XV Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie z 47 szkół i 3 przedszkoli z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego oraz z Francji. Na konkurs napłynęło 298 prac plastycznych i 46 utworów poetyckich. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki i poety - ks. dra Mariana Balickiego przyznało 38 nagród oraz 47 wyróżnień.