"Wiosenne spotkanie w Bajkolandii"
( 21 marca 2006 r.)

klasa I - kolor niebieski
klasa IIa -kolor czerwony
klasa IIb - kolor zielony
klasa III - kolor żółty

Powitanie wiosny w klasach I - III realizowane było w ramach projektu "Wiosenne spotkanie w Bajkolandii". Całe przedsięwzięcie wzorowane było na pedagogice zabawy KLANZA. Miało ono na celu nie tylko rozwijanie wyobraźni i kreatywności twórczej u dzieci w młodszym wieku szkolnym, ale także przypomnienie praw i obowiązków ucznia, tworzenie "Mini Konstytucji", pisanie twórczych opowiadań "Pierwszy Dzień Wiosny w moim kraju", jak również wpajanie zasad tolerancji i akceptacji innych. Zabawa służyła doskonaleniu integracji i komunikacji w danej grupie wiekowej, pokonywaniu barier, a zwłaszcza nieśmiałości i lęku, a także tworzenie klimatu dobrej zabawy.

Kilka dni wcześniej przewodniczący klas losowali kolory dla swojej krainy
( klasa I - niebieski, klasa IIa - czerwony, klasa IIb - zielony, klasa III - żółty).

21 marca 2006 r. na początku zajęć została odczytana I część bajki "Mieszkańcy Bajkolandii". Następnie uczniom zostały przydzielone zadania:
1. Dekoracja sali - wspólna praca dzieci i wychowawcy
2. Nazwa "kraju" - "burza mózgów"
3. Stolica, herb, okrzyk - rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka
4. "Jak w twoim kraju obchodzony jest Pierwszy Dzień Wiosny?"
- opowiadanie, opis lub inscenizacja
5. Taniec na powitanie WIOSNY - ruch przy muzyce
6. Prawa i obowiązki mieszkańca danego "kraju" - "Mini Konstytucja".
7. Plakat reklamujący dany "kraj" - mapa mentalna "państwa"


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar