Inicjatywa 21.38


21.38 Nasze dorastanie z Janem Pawłem II

Śmierć Patrona Jana Pawła II była dla nas głębokim przeżyciem. W dniach Jego choroby i dniach żałoby trwaliśmy na czuwaniu i modlitwie. Przeżycia te zaowocowały powzięciem postanowień, zobowiązań, które "na gorąco" wpisywaliśmy w "Księgę sercem pisaną" będącą świadectwem tych dni. Odczuwaliśmy również potrzebę zgłębiania bogatego dziedzictwa, które pozostawił nam nasz Patron, tym bardziej, że straciliśmy bezpowrotnie możliwość słuchania Go i przeżywania Jego obecności. Dlatego doszliśmy do wniosku, że właśnie teraz przyszedł czas na odnajdywanie drogowskazów życia poprzez lekturę Jego listów, encyklik, adhortacji, homilii, orędzi. Noszenie imienia Jana Pawła II zobowiązuje nas do osobistego zgłębiania Jego nauk, a jednocześnie do podejmowania inicjatyw dotyczących całej społeczności szkolnej.

Pragniemy naszemu Patronowi "wybudować" pomnik. Jednak nie wykujemy go w kamieniu i nie odlejemy z brązu. Powstanie on z naszych szarych, codziennych - małych i większych czynów oraz postanowień. Nie wyrzeźbimy go dłutem, lecz ukształtujemy sercem.
"Bądźmy jak ziarno" - lekcja z Janem Pawłem wciąż trwa...

W pracy z osobą Patrona w dalszym ciągu będziemy korzystać z Jego nauczania, zawsze wtedy, gdy chcemy podziękować Papieżowi, złożyć Mu hołd, przywołać Jego myśli i osobę, poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nasze działania opierać się będą na miesięcznym haśle programowym zaczerpniętym z nauki społecznej Jana Pawła II i realizowane w różnych formach.

Kwiecień 2006
"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"./Jan Paweł II/

Maj 2006
"Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom". /Jan Paweł II/

Czerwiec 2006
"Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych"./Jan Paweł II

Lipiec - sierpień 2006
"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie te ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! "
/Jan Paweł II

W kolejnym roku szkolnym podejmować będziemy nowe zadania będące kontynuacją Inicjatywy 21.38.


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar