Aktualności
  04. 10. 2017 r.

Wizyta w Bibliotece Międzyuczelnianej

   
 
 
 

 

4 października 2017r. uczniowie klas szóstych zwiedzili Bibliotekę Międzyuczelnianą w Stalowej Woli. Uczniowie obejrzeli nie tylko pokaźny księgozbiór poszczególnych agend, ale również zapoznali się ze sposobem wypożyczania książek za pomocą „samowypożyczaczy”, co sprawiło im ogromną frajdę. Ponadto poznali historię ekslibrisu - znaku własnościowego danego egzemplarza książki. Prezentacja multimedialna na ten temat przybliżyła genezę jego powstania. Szóstoklasiści poznali także historię powstawania ekslibrisów w Polsce, omówiony został ich rozwój przez kolejne epoki. Mieli możliwość obejrzenia współczesnych znaków własnościowych polskich bibliotek i wydawnictw oraz ekslibrisów osób prywatnych. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się także o historii powiatowego konkursu „Ekslibris” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli i obejrzeli prace nagrodzone w latach 1998 - 2016.

Barbara Szpunar