KONKURS RECYTACJI POEZJI W JĘZYKU ANGIELSKIM I ROSYJSKIM
( 10 marca 2006r.)

Aktorski popis
Ostatnie przygotowania
Uczestniczki
ze swoimi nauczycielkami

10 marca 2006r. w Zespole Szkół w Pysznicy odbył się Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim i Rosyjskim. Do konkursu przystąpiło 41 uczniów gimnazjum w Pysznicy. Każdy z uczestników eliminacji miał za zadanie wyrecytować wybrany przez siebie wiersz w języku angielskim bądź rosyjskim. Uczestnicy konkursu wykazali wysoki poziom podczas recytacji wierszy, prezentując ciekawe utwory, bardzo dobrą wymowę oraz dykcję. Podczas recytacji uczniowie zastosowali szereg technik ekspresji wyrażając treści prezentowanych utworów poprzez postawę, mimikę i gestykulację. Wielu uczniów dodatkowo wzbogaciło swoją recytację wiersza specjalnie dobranymi rekwizytami, kostiumami oraz podkładem muzycznym, co niewątpliwie ułatwiło odbiór utworu i podniosło walory artystyczne występu.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie :
- Anna Dembicka, nauczycielka języka rosyjskiego,
- Joanna Młynarska, nauczycielka języka angielskiego,
- Magdalena Pajor, nauczycielka języka angielskiego,
wyłoniła zwycięzców konkursu recytacji w 2 kategoriach językowych.

W kategorii Konkurs Poezji w Języku Angielskim nagrodzone zostały:
1. EWELINA KUZIORA - IIA
2. PAULINA KUZIORA - IA
3. MONIKA HERDZIK - IIIA
Wyróżnienia otrzymały:
NATALIA WARCHOŁ - IA
OLGA MAŚLACH -IIIA
KLAUDIA PODGÓRSKA -IIIA

W kategorii Konkurs Poezji w Języku Rosyjskim nagrodzeni zostali:
1. Sylwia Bąk - II B
2. Damian Golec - II B
2. Patrycja Dybka - I B
3. Magdalena Żak - II B
Wyróżnienia otrzymały:
Agata Błażejowska - II B
Karolina Łazorczyk - III A

Gratulujemy sukcesów! Zachęcamy do dalszego aktywnego udziału w przyszłych projektach i konkursach językowych.

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar