Aktualności
  18. 10. 2017 r.

Happening czytelniczy „Książka nas łączy”

   
 
 
 

 

W ramach propagowania czytelnictwa i obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 18 października został zorganizowany happening czytelniczy pod hasłem „Książka nas łączy”, w którym uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Barwny korowód czytelników biblioteki szkolnej, z transparentami propagującymi czytelnictwo, przeszedł główną ulica naszej miejscowości. Uczestnicy akcji rozdawali ulotki zachęcające do czytania książek, do wzbogacania języka i słownictwa, do pobudzania kreatywności i otwierania się na świat wyobraźni. Podczas przemarszu, uczniowie spotkali się z Zastępcą Wójta Gminy Pysznica, Panem Aleksandrem Jabłońskim oraz sekretarzem Gminy Panem Stanisławem Paleniem. Na placu przed budynkiem Urzędu Gminy uczeń klasy drugiej  gimnazjum wyrecytował wiersz Aleksandra Fredry „Koguty”. Przemarsz miał swój finał w "Zielonym zakątku" - ogrodzie ekologicznym przy Gminnym Przedszkolu w Pysznicy. W przedszkolnym centrum edukacji ekologicznej uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej zaprezentowali krótkie przedstawienie pt.”Grzyby” a Patryk Krzal wiersz „Koguty” oraz wręczyli przedszkolakom bajkowe ilustracje z hasłem „Czytaj dziecku codziennie - 20 minut” wraz ze skromnym słodkim „co nieco”.

organizator happeningu
Barbara Szpunar