Aktualności
  28. 11. 2017 r.

XVII Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży

   
 
 
 

 

Każda twórcza działalność jest doskonałą formą zagospodarowania czasu wolnego, a także sposobem na realizację własnych pasji i kreowania otaczającej rzeczywistości. Obcowanie ze sztuką pomaga zrozumieć i docenić pracę rąk i umysłów ludzkich, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, jest także elementem ubogacającym własną osobowość. Dostrzegając te zalety, od wielu lat propagujemy ideę rozbudzania potrzeby samodoskonalenia oraz rozwijania kreatywnego, twórczego działania wśród młodych ludzi.

„Niepodległa, niepokorna …”- to hasło przewodnie tegorocznej edycji Przeglądu Twórczości, które zrodziło się z potrzeby nawiązania do wielkich rocznic i wydarzeń w ramach wspólnego świętowania Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Do udziału w XVII Przeglądzie Twórczości zostali zaproszeni młodzi twórców, którzy w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych - przenośnią oraz barwą wyrażali osobiste przeżycia na temat hasła przewodniego. Zgodnie z regulaminem przeglądu, dla dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej, była to próba „zatrzymania w czasie” niepowtarzalnego uroku ojczystej ziemi, a także wielobarwna podróż szlakiem miast i wsi, przydrożnych krzyży i kapliczek, będących wyrazem przywiązania do regionalnych zwyczajów, wyrastających z chrześcijańskiej tradycji i narodowego ducha. Pozostali uczestnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych - przenośnią oraz barwą wyrażali osobiste przeżycia na temat idei wolności oraz współczesnego patriotyzmu.

W XVII Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie z 41 szkół i 2 przedszkoli z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Na konkurs napłynęło 315 prac plastycznych i 124 utwory poetyckie. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki oraz poetów Pani Małgorzaty Żureckiej – sekretarz Związku Literatów Polskich w Rzeszowie i ks. dra Mariana Balickiego przyznało 34 nagrody oraz 66 wyróżnień. Uczestnicy konkursu w swoich pracach wyrazili miłość, szacunek i przywiązanie do Ojczyzny oraz jej trudną drogę do Wolności. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane w antologii, którą otrzymali laureaci i zaproszeni goście.

28 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się uroczysty finał XVII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Janina Sagatowska – Senator RP, radni Rady Powiatu Stalowowolskiego, Pan Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznica, Pan Józef Gorczyca Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, Ks. dr Robert Utnik – asystent Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, księża z dekanatu, radni Gminy Pysznica, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, członkowie jury, sponsorzy, emerytowani pracownicy oraz szczególni goście – dyrektorzy, przedstawiciele szkół i finaliści przeglądu.
Finał Przeglądu Twórczości rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Pysznicy pod przewodnictwem ks. dra Mariana Balickiego. W dalszej części uroczystości zaproszeni goście zwiedzali pokonkursowa wystawę prac plastycznych. Kolejnym punktem uroczystości był koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły, w czasie którego zaprezentowane zostały nagrodzone utwory poetyckie tegorocznej edycji konkursu. Podczas finałowej gali wręczono także nagrody laureatom przeglądu. Na zakończenie swój program artystyczny zaprezentował zespół taneczny KIK z Domu Kultury w Pysznicy, który we wrześniu bieżącego roku otrzymał nagrodę grand prix na festiwalu „Orfeusz w Italii”.

Organizatorzy przeglądu, w imieniu dzieci i młodzieży składają podziękowania Pani Janinie Sagatowskiej – Senator RP oraz Pani Małgorzacie Rauch – Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za objęcie patronatem honorowym XVII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości.
Szczególne podziękowania za wieloletnie wsparcie, organizatorzy składają przedstawicielom władzy samorządowej oraz sponsorom.

Z wielką nadzieją na kolejne wspólne spotkanie i twórczą pracę zapraszamy za rok.

W kolejnej edycji przeglądu pragniemy pochylić się nad wielopokoleniowym, nieustannym dążeniem Polaków do Wolności. „Uskrzydlona bielą orła …” - to myśl przyświecająca pracy patriotyczno-wychowawczej i artystycznej planowanej w roku Jubileuszu.

PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIECIA PRZEGLĄDU >>