Rok Języka Polskiego ( styczeń - grudzień 2006r.)

22 grudnia 2005r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu roku 2006 Rokiem Języka Polskiego. Mając na uwadze uchwałę, Senat wyraża przekonanie: "W Roku Języka Polskiego należy pokazywać polszczyznę w jej bogactwie i całej różnorodności - od języka ogólnego do odmian regionalnych i gwar ludowych, w których często wyraża się kultura małych ojczyzn; od stylów artystycznych do wypowiedzi zawodowych i środowiskowych, od języka pokolenia najstarszego do gwary młodzieżowej".

My także zamierzamy:
- dbać o czystość języka,
- dbać o poprawną umiejętność wyrażania własnych myśli w mowie i piśmie,
- rozwijać kulturę żywego słowa
- budzić szacunek dla języka ojczystego.

W naszej szkole rozpoczęliśmy obchody Roku Języka Polskiego rozstrzygnięciem III Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Zwycięzcami szkole podstawowej zostali Łukasz Jabłoński z kasy VIA, Eliza Wołoszyn z klasy V Ai Izabela Kuziora z klasy IV B.

17 marca 2006r. wyłoniliśmy Mistrzów Ortografii spośród gimnazjalistów. Są to uczennice klasy IB Joanna Burdzy i Anna Portka oraz uczennice klasy IIA Ewelina Kuziora i Paulina Mierzwa. Przygotowaliśmy 7 uczniów szkoły podstawowej do konkursu recytatorskiego pt. "Poeci i pisarze dzieciom - Cztery pory roku" zorganizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Natomiast dwie gimnazjalistki uczestniczyły 25 marca w Powiatowym Konkursie Recytacji Poezji Karola Wojtyły "Wypłyń na głębię" zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Nasza uczennica Monika Herdzik zajęła I miejsce.
15 i 16 maja rozstrzygnięto konkurs "Czytamy powieści Małgorzaty Musierowicz". Udział wzięło 10 uczennic ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Oto nagrodzone:
I miejsce Patrycja Dybka z kl. I B
II miejsce Klaudia Podgórska kl. III A
III miejsce Agata Błażejowska kl. II B
Wyróżnione zostały:
Agnieszka Breśka z kl. V B i Paulina Mierzwa z kl. II A.

Ogłoszono także kolejny konkurs czytelniczy "Znamy Trylogię" dla uczniów gimnazjum.
Finał konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia roku szkolnego 2006/2007.


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar