Pysznica 2006

Po raz kolejny ruszyła w naszej szkole ogólnopolska kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł".
Tegoroczne działania przyporządkowano trzem celom, które chcemy osiągnąć. Są to:

1. Promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych.
2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy.
3. Promocja sportu jako alternatywy wobec patologii.

Kampania skierowana jest zarówno do uczniów jak i ich rodziców oraz nauczycieli, którzy otrzymali odpowiednie materiały ( m. in.ulotki, plakaty, poradniki) wspierające w codziennej pracy wychowawczej.
Cele kampanii realizowane są podczas lekcji wychowawczych oraz spotkań z rodzicami. Planuje się też organizację imprez sportowych promujących sport jako powszechną formę organizacji wolnego czasu dzieci i dorosłych. Jak co roku, uczniowie wezmą udział w konkursach polegających m. in. na znalezieniu odpowiedzi na pytania konkursowe, napisaniu opowiadania lub relacji z imprezy sportowej , czy napisaniu listu do ,,mistrza''.

Poniżej publikujemy skróconą wersję ulotki dla rodziców:

1. Unikaj spożywania alkoholu w obecności dzieci.
2. Przekazuj jasno i zdecydowanie Twój sprzeciw co do picia alkoholu i używania narkotyków przez dzieci i młodzież.
3. Rozmawiaj z dzieckiem o jego problemach, uważnie słuchaj tego, co do Ciebie mówi, pomagaj mu.
4. Wykazuj zainteresowanie tym, gdzie i z kim Twoje dziecko spędza wolny czas.
5. Zachęcaj swoje dziecko do zajęć pozalekcyjnych, zapisuj na koła zainteresowań.
6. Pilnuj , by Twoje dziecko spędzało wakacje w sposób zorganizowany , pod opieką profesjonalistów.

A oto fragment jednej z ulotek dla uczniów.

Dobrze wybierać to wielka życiowa umiejętność.
- wybieraj dobrych przyjaciół - nie zaznasz goryczy samotności
- wybierz zdrowie, dbaj o siebie - nie doświadczysz chorób
- wybierz naukę i wiedzę - posiądziesz wielką mądrość
- wybierz systematyczną pracę - osiągniesz sukces
- wybierz sport - osiągniesz sprawność fizyczną
- wybierz trzeźwy umysł - zawsze wygrasz


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar