,,Śmieci mniej, Ziemi lżej"- 2006


Program ekologiczny realizowany w Zespole Szkół w Pysznicy ( 22 V - 20 VI 2006 r.)


1. Ekologiczna edukacja dzieci i młodzieży
ˇ Co to jest odpad, recykling, selektywna zbiórka odpadów ?
ˇ Co to są surowce wtórne ?
(praca na godzinach wychowawczych, biologii, chemii - broszury informacyjne, film edukacyjny, rozmowa)
2. Gromadzenie, selekcja, składowanie i wykorzystanie odpadów
ˇ Ochrona środowiska
ˇ Ochrona zasobów naturalnych
ˇ Utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu
ˇ Wykorzystanie makulatury, stłuczki szklanej, tworzyw sztucznych
(happening, plakaty, hasła reklamowe, inscenizacja)
3. Czas na szkło
ˇ Składniki budujące szkło
ˇ Opakowania szklane: ze szkła barwionego, białego
ˇ Zalety opakowań szklanych
ˇ Zbiórka opakowań szklanych
(prezentacja multimedialna, wycieczka do Huty Szkła w Jarosławiu, lekcja chemii)


Odpowiedzialni: F. Sroka, H. Adamowska


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar