GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
- ANTOLOGIA PRAC PLASTYCZNYCH I LITERACKICH DZIECI I MŁODZIEŻY "Moja rodzina - mój dom rodzinny - moja mała Ojczyzna" więcej >>

"Wspomnienie z dzieciństwa"- projekt edukacji regionalnej "Ocalić od zapomnienia" więcej >>


"Ognisty" taniec
Program artystyvczny promujący spędzanie wolnego czasu bez alkoholu
Mecz piłki nożnej
Nauczyciele - Reprezentacja klas III gim.
Otwarcie wystawy - nagrody wręcza przedstawiciel Kuratorium Oświaty
Pani Maria Różańska
"Wspomnienie z dzieciństwa"
- powitanie gości
Goście podczas zwiedzania wystawy "Wspomnienie
z dzieciństwa"
"Wspomnienie z dzieciństwa"
Piknik rodzinny -
walka o cenne punkty
Piknik rodzinny -
"nauka chodzenia"
Najmłodsza uczestniczka pikniku w akcji
Piknik rodzinny - wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli
Rodzina Państwa Maślachów zajęła I miejsce

W ramach DNI RODZINY trwających w Gminie Pysznica od 9 do 11 czerwca 2006 roku, społeczność szkolna zorganizowała w Zespole Szkół w Pysznicy szereg imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych:

9 czerwca 2006 r.
- Dzień Sportu Szkolnego (gry i zabawy sportowo - rekreacyjne, występy zespołu tanecznego, występ kabaretu uczniowskiego).
- Program artystyczny promujący spędzanie wolnego czasu bez alkoholu (przygotowany przez młodzież w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł).
- Otwarcie wystawy prac plastycznych i wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastyczno - Literackiego pod hasłem: "Moja rodzina - mój dom rodzinny - moja mała Ojczyzna".
- Otwarcie wystawy "Wspomnienia z dzieciństwa" zorganizowanej w ramach edukacji regionalnej "Ocalić od zapomnienia".

Dorobek tych wystaw został zebrany i udokumentowany w opracowaniach wydanych w Zespole Szkół w Pysznicy:
* ANTOLOGIA PRAC PLASTYCZNYCH I LITERACKICH DZIECI I MŁODZIEŻY "Moja rodzina - mój dom rodzinny - moja mała Ojczyzna".
* "Wspomnienie z dzieciństwa"- opracowanie związane z realizacją projektu edukacji regionalnej "Ocalić od zapomnienia".

10 czerwca 2006 r.
- Piknik rodzinny promujący zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego pod hasłem: "Z rodziną po zdrowie".

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas działania przyczyniły się do integracji środowiska lokalnego i były następnym krokiem wzmacniającym poczucie więzi rodzinnych we wspólnym dążeniu do celu.


 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar