EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY
(21 marca 2005r.)

Wizyta na Olimpie
Prezentacja mitologicznych bogów
Hiszpański taniec


KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ PRZEDSTAWIONE METODĄ PROJEKTU (Grecja, Francja i Hiszpania)

Kraje Unii Europejskiej przedstawione metodą projektu to przedsięwzięcie zrealizowane przez klasę 2a oraz klasę 3b Publicznego Gimnazjum w Pysznicy wraz z wychowawczyniami Joanną Młynarską i Dorotą Giebułtowicz . Głównym złożeniem tego projektu było przygotowanie i przedstawienie przez każdą klasę inscenizacji o wybranym państwie Unii Europejskiej. Uczniowie mieli również za zadanie przygotować dekoracje nawiązujące do powyższych krajów Unii Europejskiej, oprawę muzyczną oraz kostiumy potrzebne do przedstawień.

Główne cele projektu to:
1. Lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego krajów Unii Europejskiej;
2. Poznanie zróżnicowania kulturowego oraz wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego Europy;
3. Rozwijanie u uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur;
4. Wzbudzanie zainteresowania aktualnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi
i kulturalnymi krajów Unii Europejskiej wśród uczniów;
5. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej
ojczyzny;
6. Rozwijanie efektywne współdziałania w zespole oraz kształtowanie współodpowiedzialności za wynik pracy grupowej, budowanie więzi międzyludzkich;
7. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz
efektywne posługiwanie się technologią informacyjną;
8. Tworzenie płaszczyzn wszechstronnego rozwoju osobowego;
9. Rozwijanie świadomości życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych w procesie kształcenia;
10. Świętowanie Europejskiego Dnia Wiosny


Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte 4 lutego 2005r. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z wytyczonym planem, który rozpoczynał się od zapoznania uczniów z projektem oraz przydziału zadań. Następnie poszczególne zadania zostały przeanalizowane oraz zmodyfikowane do potrzeb szkoły i uczniów. Kolejny krok to określenie terminów wykonania poszczególnych zadań, konsultacji z nauczycielem i terminów prób. Po szeregu prób, konsultacji oraz spotkań nastąpiło omówienie szczegółów prezentacji przedstawień. Kulminacją całego przedsięwzięcia było przedstawienie inscenizacji w dniu 21 marca 2005, w czasie szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Wiosny.

Inscenizację poświeconą Grecji przedstawiła klasa 2a gimnazjum. Na początku publiczność została zapoznana z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Grecji, jej położenia, historii i architektury. Następnie zaprezentowano plan przedstawienia, który miał charakter podróży w czasie po Grecji. Pierwsza część przedstawienia to prezentacja mitologicznych bogów, którzy opowiadali o swoim życiu, obowiązkach i przygodach. Po wizycie na Olimpie zaprezentowano pokaz taneczny, na którym 9 uczennic odtańczyło narodowy, grecki taniec, Zorbę, w oparciu o swój własny układ taneczny. Ostatni punkt programu to talk show "Rozmowy w toku," zrealizowany na zasadach programu telewizyjnego, w którym udział wzięli niektórzy bohaterowie mitologiczni. Dziennikarka prowadząca program przeprowadzała wywiady z postaciami mitologicznymi, od których przygód powstały i funkcjonują nadal różne powiedzenia.

Przedstawienie spotkało się z uznaniem społeczności szkolnej, a uczniowie biorący w nim udział mieli satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Prace nad przedstawieniem utwierdzają w przekonaniu, iż najważniejsze z założonych celów zostały zrealizowane. Uczniowie poznali Grecję oraz zaprezentowali ja publiczności szkolnej, włączyli się aktywnie w przygotowania do przedstawienia, wykorzystywali różne źródła w poszukiwaniu informacji, kostiumów, muzyki, rekwizytów. Przedstawienie dało możliwość wykazania się każdemu z uczniów na różnych płaszczyznach oraz stworzyło szansę wszechstronnego rozwoju osobowego. Ponadto, podczas współpracy nad projektem nastąpiła współodpowiedzialność za wspólne przedsięwzięcie oraz integracja klasowa, tak ważna w funkcjonowaniu każdej społeczności.

Klasa 3b przygotowała inscenizację poświęconą Francji i Hiszpanii. Akcja przedstawienia rozgrywała się na planie filmowym, na którym pojawiały się kolejne osoby kojarzące się w jakiś sposób z prezentowanymi krajami Unii Europejskiej. Wśród osób tych były znane postacie, które na trwale zapisały się w historii wymienionych państw a także bohaterowie znanych powieści, komiksów, przedstawiciele nauki, sztuki i sportu . Uczniowie wcielili się w takie osoby jak Napoleon, de Gaulle, Don Kichot, Dulcynea, d'Artagnian i Trzej Muszkieterowie, Obeliks z Asteriksem, Coco Chanel, Maria Skłodowska-Curie, Pablo Picasso i piłkarze Realu Madryt. Urozmaiceniem przedstawienia była walka torreadora z bykiem, zmagania kucharza z żabą i ślimakiem, przejazd Citroena przez scenę i pokaz mody. Nie zabrakło też muzyki Chopina, a w trakcie przedstawienia Picasso namalował kolejne dzieło swojego życia. Nad porządkiem na planie filmowym czuwał reżyser, któremu towarzyszył operator kamery. Na zakończenie przedstawienia cztery uczennice wykonały przepiękny hiszpański taniec.

W przygotowanie przedstawienia włączyli się wszyscy uczniowie klasy 3b, a osiągnięty rezultat był wypadkową pracy poszczególnych osób . Na szczególną uwagę zasługuje umiejętny dobór strojów i rekwizytów. Trwające kilka tygodni prace nad przygotowaniem przedstawienia zaowocowały ogromną integracją klasy. Przedstawienie wzbogaciło w wiedzę dotyczącą Francji i Hiszpanii nie tylko uczniów klasy 3b ale całą społeczność uczniowską , która z wielkim zainteresowaniem śledziła rozwój wypadków na zaprezentowanym planie filmowym. Uczniowie klas 2a jak i 3b podeszli do powierzonych im zadań w bardzo kreatywny i entuzjastyczny sposób, wykonując je z należytą starannością.

Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane, a cele osiągnięte. Praca uczniów obu klas zaowocowała ciekawym i pouczającym programem artystycznym, który przybliżył całej społeczności uczniowskiej trzy wybrane kraje Unii Europejskiej. Oba przedstawienia były swoistymi euro-lekcjami, zaprezentowanymi podczas ogólnoeuropejskich obchodów Dnia Wiosny w Europie.

Opracowały :
Joanna Młynarska
Dorota Giebułtowicz

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar