Koncert dedykowany Ojcu Świętemu


Zespół instrumentalny
pod dyrekcją Teresy Mierzwy
Wykonawcy programu
słowno-muzycznego
Wykonawcy programu
słowno-muzycznego

VI Ogólnopolski Dzień Papieski odbył się pod hasłem "Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia". Społeczność szkolna uczciła Dzień Papieski programem artystycznym, który został zaprezentowany w pysznickim kościele parafialnym w dniu 15 października. Pięknym śpiewem przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego oraz wzniosłym słowem, uczniowie przybliżyli wiernym przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczące Bożego Miłosierdzia, miłości i nadziei.

Papież-Polak zachwycając nas pięknem i otwartością Swojego życia oraz mocą słów, które wypowiadał, nie pozwala zapominać o tych, którzy potrzebują Chrystusa, a także ludzkiej życzliwości i pomocy. Ewangelizacja, o której wielokrotnie przypominał ma bardzo duże znaczenie dla młodzieży zaangażowanej w dzieło pomocy swoim rówieśnikom. Pamiętając o tym, młodzież szkolna włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną na rzecz funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości - Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar