Szkolny Konkurs dla Uczniów Gimnazjum SKĄD NASZ RÓD

W grudniu 2006r. odbył się Szkolny Konkurs dla Uczniów Gimnazjum SKĄD NASZ RÓD pod patronatem Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców na:
1. Drzewo genealogiczne Twojego Rodu (pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, krewni).
Forma plastyczna: technika dowolna, wymiary pracy A3 i większe
2. Portret prababci, pradziadka.
Forma literacka: wiersz, wspomnienie, opowiadanie, anegdota.
Cele konkursu:
1. Kształcenie patriotyzmu i więzi rodzinnych.
2. Kształtowanie dumy z przynależności do rodziny i szacunku dla przodków.
3. Budowanie miłości do naszej Małej Ojczyzny.
4. Wyzwalanie aktywności twórczej.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu Skąd nasz ród
Na konkurs wpłynęło 6prac plastycznych uczniów II klas gimnazjum i 6 prac literackich uczniów klas III

Nagrodzeni uczniowie

Prace plastyczne Drzewo genealogiczne mojego rodu
I miejsce - Marta Drąg kl II B
II miejsce- Anna Bełzak kl IIA
III miejce- Marcin Kucio kl. IIA
Wyróżnienia:
-
Mariusz Ozdoba kl. IIA
-Patrycja Dybka kl. IIB
- Magdalena Maslach kl. IIB

Prace literackie Portret prababki
I miejsce - Klaudia Widomska kl. IIIA
II miejsce - Agata Błażejowska kl. IIIB
II miejsce - Sylwia Bąk kl. IIIB
III miejsce - Jakub Tofil kl. IIIB

Organizatorzy - Emilia Popiel i Barbara Szpunar


Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród.
 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar