"KSIĘGA SERCEM PISANA"


Ojciec Święty, zawsze mi się wydawał osobą nieśmiertelną. Kiedy się urodziłem, On już sprawował swój pontyfikat. Przez całe moje życie był i zdawało się, że będzie wiecznie. Nagle Jego serce przestało bić. Zdawałoby się, że odszedł od nas na zawsze, że zniknął bezpowrotnie. Jednak, na szczęście, człowiek jest czymś więcej niż tylko swoim ciałem. Człowiek jest przede wszystkim tym, co po sobie zostawia. A nasz Biały Pielgrzym zostawił po sobie bardzo dużo. Jego słowa, Jego gesty, Jego obraz w naszej pamięci - to wszystko utkwiło w naszych umysłach i z pewnością w umysłach przyszłych pokoleń. Nasze serca zawsze będą przy Nim, a On teraz jeszcze bardziej, będzie blisko naszych serc. Tak, Jan Paweł II jest nieśmiertelny. Mam nadzieję, że to, co po sobie zostawił, zawsze będzie pomagało nam podejmować decyzje dotyczące naszego życia.

Sławomir Butryn


Kochany Janie Pawle II

Czuję wielki ból, teraz kiedy
Już Cię nie ma z nami, jednak nie czuję pustki w sercu.
Ty wypełniłeś je swoją nauką i miłością do Boga.
Dzięki Tobie odnalazłam cel w życiu
I poprzez wiarę postaram się
Do niego dążyć całe życie.
Pragnę Ci serdecznie podziękować
I oddać Ci cześć.
Drogi Ojcze Święty!
Twe czyny za życia
Brzmią echem wieczności!

Natalia Brak


Ojcze... byłeś opoką dla chrześcijan, dla Polaków, dla wszystkich ludzi. Byłeś ratunkiem dla wszystkich ludzi. Byłeś ratunkiem dla całego świata. Winniśmy dziękować Bogu, że mogliśmy żyć wtedy, co i Ty i znać Cię. Twoja choroba, Twoje cierpienie, twój ból zjednoczył wszystkich ludzi w modlitwie. Można powiedzieć, że dokonałeś cudu. Gdy zmarłeś, cały świat lał gorzkie łzy. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Nauczyłeś nas pięknie żyć i pięknie umierać. Byłeś ojcem Świata. I nie znam słów, które mogłyby wyrazić moja miłość i mój smutek.
Ojcze Święty kocham Cię!

Małgorzata DecKochany Ojcze Święty

Byłeś dumą naszego narodu
Byłeś darem stworzonym przez Boga
Jednoczyłeś nasze serca
I nie znałeś słowa - trwoga.

Na zawsze pozostaniesz w mej pamięci

Agata Błażejowska


Wszyscy cierpią. Ja wraz z nimi.
Nie potrafię pogodzić się z tym.
Czuję, że jesteś obok mnie, czuwasz nade mną,
nie zostawisz mnie samej.

Karolina Bąk


Ojcze Święty pozostaje mi tylko pamiętać, Twoje nauczanie, wypowiedziane słowa i pielgrzymowanie. Chociaż odszedłeś, jestem przekonana, że rozpoczęła się "Wiosna Kościoła". Odszedłeś wiosną, jak ofiara całopalna, oddałeś życie, by ona nadeszła. Zawsze patrzyłam na Ciebie oczyma wiary i jestem pewna, że zawsze będziesz następcą apostoła naszych czasów, dlatego, że jesteśmy narodem wierzącym, chrześcijańskim i wiemy, co znaczy słowo - Piotr.

Twoja Patrycja Butryn


Ojcze Święty dziękuję Ci, że byłeś z nami przez te wszystkie lata swojego życia. Ty zawsze modliłeś się za nas, kochałeś nas... i za to Cię wszyscy kochamy...
Ty mnie nauczyłeś jak żyć w wierze, uczyłeś miłości bliźniego... pięknego życia... i pięknej śmierci...
Twoja choroba, Twoje cierpienie, Twój ból zjednoczył wszystkich ludzi w modlitwie. Przez Twoja śmierć zrozumiałe, jaki byłeś ważny w moim życiu...
Ojcze, Ty zawsze byłeś...jesteś... i będziesz w moim sercu.

Justyna Cholewińska


Piszę to, bo wciąż pamiętam, wciąż wspominam,
wciąż dziękuję Bogu, że dał mi Ciebie poznać
i zobaczyć, choć przez chwilę...

Bo wciąż płaczę widząc przed oczyma Twoją Twarz.
Już nie pytam - dlaczego? Bo to nic nie da.
Dziękuję za Twą miłość, dobroć, za otarte łzy miliony....

Kocham Cię, bo Tyś mym Ojcem,
mym pocieszycielem, mym pasterzem.
Mym Bogiem, który zstąpił z nieba po raz drugi...

Ty kochasz nas, modlisz się za nas,
Myślisz o nas, czekasz na nas...

Ja myślę wciąż i dziękuję wciąż,
że Bóg nie zabierze mi Cię z mego serca,
zostaniesz we wspomnieniach,

...ja widzę jak obejmujesz mą twarz rękoma
i posyłasz mi promienny uśmiech,
który nie gaśnie jak słońce
...ogrzewa mi duszę i osusza me łzy...

Teraz gdy patrzę na me zdjęcie z Tobą Ojcze Święty,
Raduje się me serce, lecz od nowa zalewa się łzami...

Monika Cichoń


Odszedłeś od nas ciałem,
ale sercem zawsze będziesz z nami...

Kochany Ojcze Święty!

Dotychczas pełniłeś w moim sercu najważniejsze miejsce, a teraz gdy odszedłeś z naszego świata, została tam wielka pustka. Darzyłam Cię ogromną miłością, ponieważ cztery lata temu uchroniłeś mnie od śmierci. Od tej pory zawsze i wszędzie modliłam się do Ciebie. Dziękuję Ci Ojcze, że tak wiele zrobiłeś dla mnie, dla nas wszystkich i już na zawsze zostaniesz w naszych sercach jako wspaniały i wielki człowiek.

Paulina Cichoń


Jan Paweł II, to dla każdego człowieka Wielki Autorytet. Pokazał, jak można kochać drugiego człowieka, jak stąpać i którą drogą iść, aby dojść do Chrystusa. To właśnie On pokazał swoim postępowaniem w całym swym życiu, że był człowiekiem o wielkim sercu. Choć teraz nie ma Go śród nas ciałem, jest w naszych sercach i niech pozostanie w nich na zawsze. Cały świat jednoczy się w smutku i żalu po stracie Wielkiego Człowieka, naszego Kochanego Rodaka. Teraz pokażemy Mu, że ta jedność, którą tworzymy zmieni się w jedność miłości szacunku do drugiego człowieka.

Agata Drąg


"Kiedy odchodzi ktoś tak Wielki, trudno wyrazić słowami ten żal. Pozostaje mi tylko żyć tak, jakbyś nadal był ze mną i z innymi ludźmi..."

Magdalena Dybka


Ojcze Święty!
Ojcze Święty byłeś i pozostaniesz w naszej pamięci. Dopiero po Twoim odejściu zrozumiałam, co straciłam, co straciła cała ludzkość. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś, za twe gesty, słowa, za to, że byłeś!!!

Marta Drąg


Ojcze Święty!

Dopiero Twoja śmierć uświadomiła mi, jak bardzo Ciebie kocham i jak bardzo kochają Cię inni ludzie. Teraz już wiesz, że jesteś nie tylko głową Kościoła, ale także Królem naszych serc. Dążyłeś do zjednoczenia wszystkich ludzi. Zawsze umiałeś wspaniale się modlić i uczyłeś nas, abyśmy byli dobrymi dziećmi Bożymi.
Będziesz zawsze w mojej pamięci.

Patrycja Dybka


Ojcze Święty!
Ty wyznaczony przez Pana Jezusa
głosiłeś Jego święte słowa.
Teraz my w ciągłej modlitwie
oddajemy Ci hołdy.
Święte Twe słowa były niczym
rozkwitnięta róża,
która nigdy nie zwiędnie.
Mamy nadzieję, że Twoi następcy
będą mieli tyle samo ciepła i miłości,
które Ty nam okazywałeś.
Kochamy Cię Ojcze Święty!

Sara Golec


Janie Pawle II, Synu Polskiej Ziemi,
Żegnamy dziś Ciebie - my rodacy Twoi.
Chrystus Cię powołał do Królestwa w Niebie.
Abyś mógł swobodnie obserwować ziemię.
Jako Sługa Boży zobaczysz w wieczności
Czy ziarno zasiane, obfite wyda plony.
Misję zakończyłeś - ludzi zjednoczyłeś
Pragniemy Ci złożyć za to hołd wdzięczności
Drogi Ojcze Święty, spoczywaj w pokoju
A Niebiosa Boskie niech dla Ciebie będą
Stolicą Piotrową

Łukasz Jabłoński


Choć nie ma Cię już wśród nas, Ty byłeś, jesteś i pozostaniesz na zawsze w moim sercu. Wiem, że znałam tylko jednego papieża, że był On najwspanialszym Papieżem. Dlatego był godzien zostać pochowany najbliżej Świętego Piotra Apostoła. Nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II, dlatego nikt o nim nie zapomni, nawet te dzieci, które w ogóle nie znają Ojca Świętego, będą zawsze o Nim pamiętać.

Dominika Kapuścińska


Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że byłeś, jesteś i będziesz Rybakiem mego małego serca. Zobowiązuję się rozwijać w swoim życiu naukę, którą głosiłeś całemu światu. Dziękuję Ci za to.

Joanna Kapuścińska


Dzięki Temu Człowiekowi obudziła się we mnie nadzieja na lepszą przyszłość. Pokazał ludziom, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Nauczył nas: Odwagi, pokory, mądrości i pogody ducha. Wspominajmy Go - dłużej będziemy pamiętać.

Monika Kowalska


Kochany Ojcze Święty!
Wraz z Twoim odejściem ludzie z całego świata stracili ojca, przyjaciela i obrońcę. Nie ma Cię wśród nas, ale na zawsze pozostaniesz w sercach tych, których tak ukochałeś. Pozostaniesz w sercach dzieci.

Justyna Kutyła


Ojcze Święty!
Zamarło Twoje serce, usta zamilkły,
a jednak ciągle do mnie mówisz.
Zrozumiałam bez słów,
że trzeba zjednoczyć się w modlitwie
i dziękować za to, że zostawiłeś nam tyle drogocennych wskazówek
jak żyć i jakim być.
Nauczyłeś mnie modlitwy i jej sensu.
Będziesz dla mnie wzorem do naśladowania.

Paulina Kuziora


Drogi Ojcze Święty!

Dziękuję ci za łaski, którymi obdarzyłeś nas. Wzmacniałeś nas w słabych chwilach i byłeś dla nas podporą. Dziękujemy Ci za to, że słuchałeś nas i pomogłeś nam. Dzięki Twojej nauce staliśmy się wrażliwi na ból innych, zrozumieliśmy prawdziwe przesłanie naszego Najwyższego Ojca. Dziś, choć brakuje nam Twojej cielesnej postaci, jednak czujemy wśród nas Twojego Ducha, który czuwa nad nami. Szkoda, że odszedłeś tak szybko, ale śmiercią swoją zjednoczyłeś wiele zwaśnionych narodów. Zawsze byłeś zwolennikiem pokoju, byłeś przeciwko wojnom, które raniły serca niewinnych ludzi. Świat będzie zawsze Ciebie pamiętał, a zwłaszcza Twoje czyny. Szczególnie kochałeś nas, dzieci, mówiłeś, że jesteśmy nadzieja przyszłego świata. Przemawiałeś słowem zrozumiałym dla nas. Teraz nasze serca bolą, bo straciliśmy naszego przyjaciela i Ojca. Czujemy pustkę po Tobie, którą może wypełnić tylko miłość.

Tomasz Majewski


Ojcze Święty, dziękuję Ci za twój wieloletni pontyfikat, przepełniony miłością i wybaczeniem bliźniemu. Mimo, iż ten wspaniały pontyfikat zakończył się, zawsze będziesz dla mnie wielkim autorytetem. Myślę, że to co po sobie pozostawiłeś zaowocuje i będzie trwało wiecznie w naszych sercach.

Katarzyna Maślach


Ojcze Święty odszedłeś od nas, lecz Twe słowa pozostaną w naszych sercach. Każdy zbliżył się do Boga, dzięki Tobie, dzięki temu, że nas kierowałeś. Serce mnie boli, lecz jednocześnie raduje się, że Polak był tak Wielki!

Monika Molawka


Najukochańszy Ojcze Święty.

Dopiero teraz zrozumiałam, jak wielkim skarbem obdarzył mnie Bóg.
Ból, żal i smutek nie pozwoli mi szybko zagoić ran po Twoim odejściu.
Dziękuję Ci z całego serca za Twoją naukę, miłość i nadzieję, którą dałeś mi na całe życie.
Ze wszystkich sił, postaram się żyć według Twoich nauk.
Na zawsze pozostaniesz w moim sercu!

Joanna Mierzwa


Kochany Ojcze Święty!

Bardzo mi smutno, że Cię nie ma wśród nas.
Ty dodawałeś mi siły i wiary w siebie.
Miłowałeś wszystkich i teraz ja za Twym przykładem
będę się starała to czynić.
Mimo, że odszedłeś nie czuję pustki w sercu, lecz
bardzo mi smutno.
Dziękuję Ci za wszystko, czego mnie nauczyłeś.
Proszę, abyś spoglądał na mnie z nieba, dodawał mi
siły i otuchy.
Twoje mądre słowa i myśli, zawsze będą mnie kierować
na prostą drogę.
Nie zawsze będę dobrą osobą, ale będę się starała
czynić dobro.
Bardzo Cię kocham i na zawsze Kochany Ojcze Święty
pozostaniesz w moim sercu...

Klaudia Podgórska


Ty byłeś pierwszy...
Wielki człowiek, dostrzegający najmniejszych ludzi
Byłeś Papieżem, który zmienił oblicze ziemi...tej ziemi...
Wybitny poeta, polityk...
Człowiek miłosierdzia...
Zachowywałeś, podtrzymywałeś, jednocześnie ulepszając tradycje
Zmiany te zmieniły cały świat
Wszystkich ludzi
W tym mnie

Joanna Popek


Kochany Ojcze Święty!

Powiedziałeś do młodzieży "Wy jesteście moją nadzieją". Twoje przesłania utkwiły mi w sercu i dlatego dla Ciebie napisałam wiersz:

Nasz ojciec

Kocha Polaka
Kocha Indianina
Kocha każdego człowieka
Pamięta o ludziach
Biednych, pokrzywdzonych.
Wspiera w trudnych chwilach.
Lolek, co kochał kremówki
Papież Jan Paweł II w Watykanie
w naszych sercach zawsze Ojcem pozostanie.

Będę się modlić za Ciebie
Będę o Tobie pamiętać
I wiem, że już jesteś w niebie.

Anna Portka


Trudno pogodzić się ze śmiercią naszego Wielkiego Rodaka, odszedł od nas na zawsze z tego świata z dużym cierpieniem, a zarazem ogromnym spokojem. Ale w naszych małych wypełnionych bólem i smutkiem, pustką i żalem sercach odnajdujemy słowa otuchy, nadziei, spokoju i miłości do drugiego człowieka, tak jak nam wpajał przez całą swoją ziemską wędrówkę. Żyjemy teraz z ogromną nadzieją, że podołamy żyć według tych przykazań, których uczył. Radujemy się tym, że spotkamy się z Nim tam, w domu Ojca, gdzie na nas czeka w świecie wieczności, gdzie zawsze będziemy się cieszyć życiem obok Niego - Naszego Ojca Jana Pawła II, na zawsze Świętego. Dziękuję Ci za każde słowo, jakie skierowałeś do nas, za Twoją siłę, jaką nas umacniałeś, za wiarę, nadzieję, radość. Dziękuję Ci za to, że byłeś Ojcem dla nas i na zawsze nim zostaniesz.

Justyna Przybycińska


Ojcze Święty, dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie patrzeć na świat pięknymi oczami, oczami wiary. Twoje piękne, a przede wszystkim mądre słowa będą dla mnie drogowskazem na przyszłość .
Odszedł Największy człowiek XX wieku, Który zawsze będzie dla mnie wzorem do naśladowania; światłem w tunelu. Pozostaniesz zawsze w moim sercu.

Anna Sobiło


Ojcze Święty Janie Pawle II
byłeś wspaniałym człowiekiem.
Niestety odszedłeś od nas.
Wierzę, że jesteś teraz
w Niebie z Panem Jezusem.
Osobiście nie udało mi się
z Tobą spotkać i jestem
z tego powodu bardzo
nieszczęśliwy. Ojcze Święty
przyrzekam Ci, że nigdy
nie zostawię człowieka w potrzebie.

Damian Stępak


Drogi Ojcze Święty!
Gdy usłyszałam, że nie ma Cię wśród nas ogarnęła mnie wielka pustka. Oglądając Twą ostatnią pielgrzymkę do polski, Twej Ojczyzny, rozpłakałam się. Widząc Twe cierpienie, ja także cierpiałam. Byłeś, jesteś i będziesz na zawsze moim wzorem. Więc teraz Cię szczerze żegnam.
Do widzenia Tatusiu

Ola Sudoł


Kochany Ojcze Święty, to co się teraz dzieje, jest bardzo trudne, zarówno dla młodego serca, jak i dla piętnastoletniego umysłu.
Czy Ty musiałeś od nas odejść?
Ojcze Święty, ja tak bardzo Cię kocham, tak bardzo tęsknię, dlatego będziesz żył dopóki będziesz w moim sercu, a tam nigdy nie umrzesz.
Proszę Cię zostań ze mną w moim małym, ale szczerze kochającym serduszku, serduszku, które tak mocno kocha.
Dziękuję Ci, że zostawiłeś największy skarb, jaki człowiek może ofiarować ludziom: za miłość, która goreje w sercach ludzi, w sercu świata.

Ty nas szukałeś, a my przyszliśmy do ciebie.
Choć umarłeś, żyć będziesz.
Kocham Cię!

Paulina Sudoł


Drogi Ojcze Święty, dziękujemy Ci za to, że pojednałeś świat ze sobą. Wszyscy ci, którzy nie znosili siebie nawzajem podali sobie rękę...szkoda tylko, że dopiero po twej śmierci, a nie wcześniej...
W każdych pielgrzymkach starałeś się nauczać wierzących i nawracałeś tych, którzy utracili swoją wiarę. Twoje słowa urzekły każdego. A szczególnie tak wymowne, jak te wypowiedziane w Polsce: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" Jako jedyny papież odwiedziłeś tak wiele państw. Jako jedyny wszedłeś do synagogi i meczetu. Za to Ci Ojcze nasz dziękujemy ze wszystkich sił.

Artur Szado


Choć czuję wielka pustkę w sercu, bardzo chciałbym podziękować Tobie za to, że umiałeś poprowadzić młodzież na drogę prowadzącą do zbawienia. Choć osobiście Cię nie spotkałem Ojcze Święty, byłeś, będziesz i jesteś cząstką mnie.

Kamil Tofil

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar