"Księga sercem pisana"-wpisy kondolencyjne społeczności szkolnej więcej >>

 

POŻEGNANIE PATRONA przez społeczność szkolną ( 02.04 - 08.04 2005r.)


Hołd wyśpiewany Patronowi
Wspólna modlitwa pod przewodnictwem
Ks. Proboszcza
Najmłodsi jak zwykle blisko swojego Patrona
Nikt nie ukrywał wzruszenia
Uczniowie w trakcie
składania zniczy
Zapalając znicz, każdy uszanował imię
Wielkiego Rodaka
Płonący krzyż-wyraz
ofiary, smutku i nadziei
W jedności złączeni,
przy wspólnym spiewie
"Abba Ojcze"


W ostatnich chwilach ziemskiego pielgrzymowania Jana Pawła II, zjednoczeni z Ojcem Świętym i z milionami ludzi na całym świecie czuwaliśmy na modlitwie w Jego intencji. Godzina 21.37 w dniu 2 kwietnia 2005r. "spadła" na nas w czasie modlitewnego skupienia w kościele parafialnym i przerwała czas zadumy i niepokoju w naszych domach rodzinnych.

W poniedziałek 4 kwietnia o godzinie 9.30 cała społeczność szkolna razem z władzami gminy w skupieniu i jedności uczestniczyła we mszy świętej w intencji nieodżałowanego Papieża Jana Pawła II.

W czasie smutku i żałoby uczniowie ofiarowali Patronowi wiele osobistych postanowień i przemyśleń, a swoją postawą udowodnili wielkie przywiązanie do osoby i przesłań Jana Pawła II. Te przemyślenia w tym szczególnym czasie wyrażone zostały w licznych wierszach i listach pożegnalnych oraz zatrzymane linią i kolorem w formie plastycznych wypowiedzi.

Każdego dnia młodzież gromadziła się w kościele parafialnym na wieczornym apelu. Był to czas głębokiej modlitwy, czas zadumy, smutku, czas ofiarowany Ojcu Świętemu. W tych dniach przed szkolną tablicą poświęconą Patronowi, pośród żółto-białych kwiatów zapłonęły znicze, a wizerunek Jana Pawła II został przysłonięty żałobnym kirem. Znicze w formie krzyża zostały także ustawione przed frontonem szkoły-obok "papieskiego drzewka".

Ostatni hołd Ojcu Świętemu złożyliśmy w czwartek 7 kwietnia, w przeddzień Jego pogrzebu. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i przedstawiciele władz samorządowych w smutku i zadumie zgromadzili się na placu przed fasadą szkoły. W oknach budynku szkolnego wyeksponowane zostały prace plastyczne, które zilustrowały stan naszego ducha i nastrój niepowtarzalnych chwil. Po wspólnej modlitwie młodzież przedstawiła pełen zadumy i refleksji program słowno-muzyczny, oparty na własnej prozie i poezji. Każdy z uczestników pożegnalnej uroczystości ofiarował Ojcu Świętemu symboliczny znicz. Znicze zostały ustawione w formie płonącego krzyża, krzyża pełnego ofiary, smutku i nadziei. Na zakończenie, trzymając się za ręce, zjednoczeni wokół krzyża, wspólnym śpiewem "Abba Ojcze" pożegnaliśmy naszego Wielkiego Patrona.

Aby zatrzymać w pamięci ten czas i wszystkie nasze przemyślenia, w szkole została wyłożona księga kondolencyjna -"Księga sercem pisana". Wpisy w niej zawarte przepojone są smutkiem, powagą, miłością, wdzięcznością i nadzieją. Te słowa z dnia na dzień nabierać będą coraz to większej mocy i znaczenia, ponieważ "Księga sercem pisana" zostanie dołączona do szkolnej kroniki, która liczy już ponad 200 lat.

 
"Księga sercem pisana"-wpisy kondolencyjne społeczności szkolnej więcej >>


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar