85 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II
(18 maja 2005r.)

Wspólna modlitwa w kościele parafialnym
Własnoręcznie wykonane
kwiaty ofiarowane Patronowi
Uczniowie w trakcie
" tworzenia życzeń usypanych kwiatami"
Z wykonanych przez uczniów kwiatów wyłania się kompozycja
w kształcie serca
Kwiatami "wypisane" życzenia dla
Jana Pawła II

Antologia prac plastycznych i literackich wydana dla uczczenia rocznicy urodzin Jana Pawła II / zobacz więcej >>

18 maja w 85 rocznicę urodzin Jana Pawła II cała społeczność szkolna zebrała się w kościele parafialnym na wspólnej modlitwie. Po mszy świętej sprawowanej w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II uczniowie dedykowali Wielkiemu Rodakowi program słowno-muzyczny. Następnie przed szkolną tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II wszyscy uczniowie złożyli życzenia swojemu Patronowi. Życzenia te zostały wyrażone słowami oraz "wypisane kwiatami". Owe "kwieciste życzenia" spontanicznie zostały ułożone w kształcie wielobarwnego serca, z własnoręcznie wykonanych kwiatów przez dzieci i młodzież.

Czas żałoby i zadumy po śmierci Jana Pawła II zmobilizował wielu rodaków do refleksji i osobistych przemyśleń. Nasi uczniowie stan swojego ducha wyrażali słowem i pędzlem. W ten sposób powstał zbiór prac plastycznych i literackich wydany w formie antologii dla uczczenia 85 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar