Druga rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca - 2 kwietnia 2007r.


Wybrane obrazy z prezentacji multimedialnej
Program słowno-muzyczny
dedykowany Patronowi
Program słowno-muzyczny
dedykowany Patronowi
Wójt Gminy Pysznica
Pan Tadeusz Bąk

składa hołd Patronowi szkoły
Uczniowie podczas zapalania
symbolicznego znicza

W drugą rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, w jedności z Kościołem Powszechnym i ludźmi dobrej woli na całym świecie, oddaliśmy hołd naszemu Patronowi. Dzień 2 kwietnia przeżywaliśmy z nadzieją, którą rozjaśniała biel białych wstążek przypiętych do ubrań. Był to znak naszej jedności z "Rodziną Szkół Papieskich" w całej Polsce, a także symbol wdzięczności za dar Jana Pawła II. Tego dnia cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy św. sprawowanej w intencji Wielkiego Rodaka. W darze ołtarza została złożona Antologia prac plastycznych i literackich pt. "Młodość z Janem Pawłem II", w której uczniowie wyrazili: smutek, radość, nadzieję i wielką troskę o przyszłość. Młodzież ofiarowała swojemu Patronowi program słowno - muzyczny, bogaty w piękne teksty, wzruszające pieśni i symboliczne obrazy. Wspaniałe słowa, znaki, muzyka uleciały hen, hen wysoko i zostały złożone u stóp Jana Pawła II.

W naszej świadomości głęboko zapadły słowa Jana Pawła II skierowane do młodych: "Musicie od siebie wymagać...".Dzisiejsze echo tych słów powinno brzmieć: Musimy od siebie wymagać. To nasza powinność i obowiązek wynikający z pamięci, szacunku i wdzięczności za JEGO dar.

Tego dnia przed frontonem szkoły, przy Drzewku Papieskim zasadzonym 16 maja 1999r. oraz pod obeliskiem upamiętniającym rocznicę śmierci Jana Pawła II, zostały zapalone symboliczne znicze.

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar