216 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4 maja 2007 r. odbyła się podniosła uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana dla społeczności Gminy Pysznica przez dzieci i młodzież z pysznickiej szkoły. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Pysznica, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica i Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy.

Wójt Gminy Pysznica
Pan Tadeusz Bąk
w procesji z darami
Program słowno-muzyczny
"Sobie samym przywróceni"
Krakowiak w wykonaniu zespołu "Mali pyszniczanie"
Program słowno-muzyczny
"Sobie samym przywróceni"
Program słowno-muzyczny
"Sobie samym przywróceni"
Wicewojewoda Podkarpacki Pan Dariusz Iwaneczko podczas odznaczania Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Zygmunta Cholewińskigo oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Pana Józefa Gorczycy
Podziękowania i osobiste refleksje odznaczonych

Radosne, majowe świętowanie zaproszeni goście, społeczność szkolna i mieszkańcy Gminy Pysznica rozpoczęli wspólną modlitwą podczas Mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny. W dalszej części uroczystości, w budynku szkoły, przedstawiony został program słowno-muzyczny "Sobie samym przywróceni" w wykonaniu dzieci i młodzieży. Część artystyczna przybliżyła widzom okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także jej doniosłą rolę w tworzeniu konstytucji II i III Rzeczpospolitej. Chór szkolny zaśpiewał pieśni, jakie powstały pod wpływem tego historycznego wydarzenia, a recytatorzy zaprezentowali wiersze poetów, którym nieobce były sprawy wiary i Ojczyzny. Wielokrotnie przywołane zostały myśli i przesłania Jana Pawła II wytyczające główne kierunki współczesnego patriotyzmu i obywatelskiego państwa. Niezwykle dostojnie zabrzmiał Jego głos nagrany podczas wizyty w Katedrze Warszawskiej w maju 1991 roku i w Sejmie w 2000 roku.

Montaż słowno muzyczny ubarwiła efektowna prezentacja multimedialna, zawierająca szereg symbolicznych kompozycji nawiązujących do polskich, chrześcijańskich korzeni narodowych oraz do historycznych i współczesnych treści.

Na zakończenie uroczystości Wicewojewoda Podkarpacki Pan Dariusz Iwaneczko odznaczył Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Zygmunta Cholewińskiego Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józefa Gorczycę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Powyższe odznaczenia nadane zostały przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński, Wicewojewoda Podkarpacki Pan Dariusz Iwaneczko, Wicestarosta Stalowowolski Pani Maria Ragan, księża z terenu dekanatu, radni Rady Powiatu i Rady Gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Dla wszystkich uczestników majowego święta, uroczystość była niezwykłą lekcją historii.

 

 

Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar