Pysznica 2007

W naszej szkole rozpoczęła się Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", której głównym celem jest promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia kompetencji oraz tożsamości indywidualnej i społecznej opartej na dokonywaniu prozdrowotnych wyborów. Realizacja celów przebiegać będzie m.in. pod hasłami: "Wiem i umiem - dobrze się bawię", "Lubię siebie - dobrze się bawię", "Sprawdzam i wybieram - dobrze się bawię", "Lubię ruch, sport - dobrze się bawię".

W ramach kampanii przewiduje się :
- przeprowadzenie w klasach V szkoły podstawowej i II gimnazjum ankiet dotyczących zachowań ryzykownych,
- lekcje wychowawcze promujące m. in. radość jako sposób na udane życie,
- konkursy plastyczno - literackie i o tematyce sportowej i zdrowotnej,
- propagowanie materiałów edukacyjnych (ulotek, plakatów, map konkursowych, listów, naklejek na szyby samochodów) wśród uczniów, rodziców, sprzedawców, kierowców,
- miniolimpiadę sportową, biegi pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem".

Fragment ulotki edukacyjnej dla uczniów gimnazjum:
Nie ma bezpiecznych narkotyków!
Nie ma narkotyków "miękkich" i "twardych".
Każdy narkotyk to zagrożenie dla twojego organizmu.
Nigdy nie wiesz, jaki jest skład chemiczny narkotyku.
W każdym znajdują się domieszki substancji szkodliwych lub trujących.
Pod wpływem narkotyku możesz zrobić coś, czego będziesz żałował do końca życia.
Możesz wyrządzić krzywdę nie tylko sobie, ale i ludziom, którzy cię kochają.
Wybierz życie bez uzależnień!
 
 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar