Podsumowanie działań na rzecz Promocji Zdrowia i Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
(Dzień Sportu Szkolnego - 2 czerwca 2007)

Fotoreportaż

Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2007 w Zespole Szkół w Pysznicy dobiegła końca.

W ramach kampanii realizowano następujące działania:
- wśród uczniów klas V szkoły podstawowej i klas II gimnazjum zostało przeprowadzone badanie ankietowe celem poznania ich opinii na temat używek, przemocy i komputera. Wyniki badań będą opracowane przez specjalistów i ułatwią podjęcie odpowiednich działań oraz przygotowanie programów profilaktyki chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.
- odbyły się lekcje wychowawcze, przyświecało im główne hasło "Żyć radością". Celem zajęć było m.in. uświadomienie młodzieży, że prawa, jakie sobie przyznają są zdeterminowane przez wartości uniwersalne i prawa obowiązujące w danym społeczeństwie, zapoznanie z pułapkami używek, pokazanie słabości zawartej w przemocy i agresji. Uczniowie otrzymali ulotki edukacyjne m. in. "Lubię siebie- dobrze się bawię", konkursowe "Poznaję siebie i innych", profilaktyczne "Sprawdzam i wybieram".
- hasła z ulotki dotyczącej niebezpieczeństw związanych z używaniem narkotyków zamieszczone zostały na stronie internetowej.
- podczas spotkań rodzice otrzymali również materiały edukacyjne (ulotki informujące o zjawisku narkomanii wśród dzieci młodzieży).
- na tablicach informacyjno - edukacyjnych wyeksponowane zostały plakaty "Dobrze się bawię", "Napisz do mistrza".
- uczniowie wzięli udział w wielu konkursach indywidualnych np.: "Lubię ruch", "Lubię sport" oraz dla klas i świetlic np.: "Wiem i umiem".
- uczniowie zdający egzamin na kartę rowerową otrzymali naklejki na szybę samochodową "za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł", zobowiązali się ją nakleić znajomym kierowcom.

Tegoroczny Dzień Dziecka przebiegał pod hasłem: "Jestem zdrowy i wysportowany". Podczas obchodów Dnia Dziecka nastąpiło podsumowanie działań na rzecz Promocji Zdrowia i Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł": Odbył się Turniej gier i zabaw promujący zdrowy styl życia. Uczniowie popisywali się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania, samodzielnie wykonywali zdrowe i smaczne sałatki. W przedstawieniu "Odżywianie na wesoło" uczennice w żartobliwy sposób pokazały częste błędy w spożywaniu różnych pokarmów i przedstawiły 10 zasad prawidłowego odżywiania. W tym dniu odbył się konkurs z udzielania pierwszej pomocy. Piękny wytęp taneczny uczennic z gimnazjum nie tylko uatrakcyjnił całą imprezę, ale także zachęcił do aktywnego spędzania czasu wolnego np. do uczestnictwa w zajęciach tanecznych. Następnie odbył się bieg pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem" oraz mecze siatkówki z udziałem nauczycieli i dyrektora szkoły. Uczniowie gimnazjum wypełnili ankietę "Olimpiada Zdrowia". Na podstawie wyników stwierdzono, że 90 % uczniów zna zasady prawidłowego żywienia, posiada wiedzę na temat witamin, potrafi ocenić produkty wysoko i nisko kaloryczne.


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar