rok ukończenia szkoły - 1967  ELŻBIETA SKRZYPEK z domu Sudoł  
  wychowawca klasy Pani mgr Ludwika Błażejowicz  
 


Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego w Rzeszowie, studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Praca: PAN w Lublinie 1975- 1978, urlopy macierzyńskie 1978-1982. Od 1982 roku zatrudniona w UMCS w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym. Stopnie naukowe: doktorat, dr habilitowany, profesura otrzymane w UMCS w Lublinie.

Pełnione funkcje: zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii, kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania, kierownik Zakładu Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, prodziekan Wydziału Ekonomicznego, dziekan Wydziału Ekonomicznego, prorektor UMCS.

Posiada w dorobku 300 prac naukowych oraz 22 książki. Wypromowała ponad 300 magistrów oraz sześciu doktorów nauk ekonomicznych.

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Rodzinnie: mąż Henryk dr nauk przyrodniczych, syn Tomasz, mgr biologii, syn Adam mgr prawa i ekonomii.


 

MM

 

 Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar