rok ukończenia szkoły - 1985  LESZEK SUDOŁ  
  wychowawca klasy Pan Bolesław Wolicki  
 


Szkołę Podstawową w Pysznicy ukończyłem w 1985 roku. Moim wychowawcą w klasie ósmej był Pan Bolesław Wolicki. Następnie kontynuowałem naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. K.E.N. w Stalowej Woli. Po zdaniu matury w 1989 roku, rozpocząłem studia na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku - geografia. Po ich zakończeniu w 1994 roku, podjąłem pracę - jako nauczyciel, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli. W roku 2000 ukończyłem Studia Podyplomowe z przyrody.

W latach 1998-2002 byłem Radnym oraz członkiem Zarządu Gminy Pysznica.

Obecnie mieszkam w Stalowej Woli i pracuję jako nauczyciel geografii oraz przyrody.


 

MM

 

 Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar