rok ukończenia szkoły - 1945  JÓZEF SUROWANIEC  
  wychowawca klasy Pani Maria Bourdon  
 


Wykształcenie: wyższe pedagogiczne (po zagranicznych studiach specjalistycznych z zakresu defektologii), językoznawca i literaturoznawca, dyplomowany logopeda (ze specjalizacją II stopnia);
Stopień doktora nauk humanistycznych (nadał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 1975);
Stopień doktora habilitowanego (nadały dwa uniwersytety: Uniwersytet Szawelski i Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie w roku 2000).

Osiągnięcia: Ponad 142 publikacji naukowych (w tym 17 książkowych).

Aktualnie: emerytowany nauczyciel akademicki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

J.Surowaniec@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/~sksurowa/ 

 

 Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar