Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Staszica 15b, 37-450 Stalowa Wola
Tel. (015) 843 27 45, 844 41 48


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli jest placówką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Centrum świadczy usługi z zakresu informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego i edukacyjnego oraz pomocy psychologicznej.
Klientami Centrum są osoby bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież ucząca się, absolwenci i pracodawcy.


Centrum pomaga:

- określić własne oczekiwania zawodowe
- ocenić zainteresowania i uzdolnienia zawodowe
- wybrać ścieżkę edukacyjną
- poznać specyfikę interesujących zawodów lub kierunków studiów
- dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych
- opracować indywidualny plan działania
- poznać metody i techniki poszukiwania pracy
- napisać życiorys i list motywacyjny
- przygotować się do rozmowy z pracodawcą

W Centrum można bezpłatnie skorzystać z komputera, aby samodzielnie napisać swoje dokumenty zawodowe oraz przejrzeć strony internetowe związane z pracą i edukacją. W Centrum można bezpłatnie skorzystać z pomocy m.in. doradcy zawodowego i psychologa, którzy pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych, udzielają informacji indywidualnie i grupowo, przeprowadzają konsultacje, wskazują dalsze źródła informacji.


Centrum oferuje:

- informatory o szkołach policealnych, pomaturalnych, wyższych i studiach podyplomowych
- informatory o instytucjach prowadzących kursy i szkolenia
- informatory i poradniki dotyczące metod i technik aktywnego poszukiwania pracy
- opisy około 2500 zawodów, zawierające ich ogólną charakterystykę i wymagania stawiane pracownikom (filmy, teczki zawodoznawcze, programy komputerowe)
- wzory życiorysów (CV), podań, aplikacji, listów motywacyjnych.Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar