Logopeda


Od września 2003r. w Zespole Szkół w Pysznicy funkcjonuje gabinet logopedyczny, wyposażony w niezbędne narzędzia badawcze, środki, i urządzenia techniczne oraz różnorodne pomoce logopedyczne.

Logopeda - mgr Beata Piecha prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń mowy. Specjalistyczną, planową i zorganizowaną opieką obejmuje uczniów, u których występuje potrzeba stymulowania procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej.

W zależności od rodzaju zaburzeń mowy w terapii stosowane są różne oddziaływania, które mają na celu:
- Poprawienie sposobu i jakości oddychania i połykania.
- Usprawnianie narządów mowy.
- Usuwanie zaburzeń mowy.
- Przywracanie mowy, w przypadku jej utraty.
- Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy.
- Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
- Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń mowy, usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych.
- Poprawianie gramatycznej i stylistycznej strony wypowiedzi.
- Kształcenie mowy ekspresyjnej.

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W klasach pierwszych na początku roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania mowy, które wyodrębniają dzieci potrzebujące opieki logopedycznej. Starsi uczniowie do logopedy zgłaszają się samodzielnie. W zajęciach uczestniczą także rodzice dzieci objętych terapią, którym przekazywane są porady, wskazówki oraz zalecenia do pracy z dziećmi w domu.W celu pogłębiania współpracy z rodzicami organizowane są przez logopedę "Pogadanki logopedyczne", na których omawiane są tematy dotyczące komunikacji językowej. Udział w Szkolnym Przeglądzie Recytacji Wierszy "Wyłamywacze języka" motywuje uczniów uczęszczających na terapię do pracy nad wymową, dykcją, poprawą swoich wypowiedzi.


Czas pracy logopedy:
 
Poniedziałek
 
11.15 - 15.15
 
 
Wtorek
 
7.40 - 12.10
 
 
Środa
 
11.15 - 17.30
 
 
Czwartek
 
11.15 - 16.30
 
 
Piątek
 
7.40 - 12.40
 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar