30 RAZY DOOKOŁA ŚWIATA


Od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II, watykańscy pracownicy musieli przyzwyczaić się do nowych wyzwań. W Watykanie zaczęto opowiadać żart, że pracownicy Stolicy Apostolskiej mogą odpocząć od intensywnej pracy tylko wtedy, gdy Papież jest na kolejnej pielgrzymce, i to pod warunkiem, że szybko nie zbliża się termin następnej. Nie sposób wyliczyć wszystkich "rekordów" Jana Pawła II. Wymowne są jednak statystyki dotyczące Jego podróży i dokonań:

  • odbył 104 pielgrzymki zagraniczne i ponad 140 podróży po Włoszech,
  • do 16 października 2003r. nie było w Watykanie Jana Pawła II przez 552 dni,
  • spędził w drodze ponad 1 200 000 km, co odpowiada blisko 30 okrążeniom Ziemi lub pokonaniu trzykrotnej odległości z Ziemi na Księżyc,
  • odwiedził 135 narodów i wygłosił ponad 2500 przemówień i homilii,
  • w styczniu 1995r. w Manilii na Filipinach, przewodniczył największemu w dziejach świata zgromadzeniu liczącemu 5 milionów ludzi,
  • większość przemówień i homilii wygłosiłł w oryginalnych językach, co wzbudzało podziw, entuzjazm
    i zdziwienie zgromadzonych.